UNIZO over verbod GSM's voor kinderen

UNIZO wijst verantwoordelijkheid af voor detailhandel verkoop GSM's aan kinderen

"Het is zowel juridisch, moreel als praktisch onaanvaardbaar de eind- of medeverantwoordelijkheid te leggen bij de detailhandelaars als er een verbod komt voor het verkopen van specifiek voor kinderen ontworpen GSM's". Dat beklemtoont UNIZO naar aanleiding van de beslissing door de federale regering dit soort producten voor verkoop aan kinderen te verbieden, evenals de reclame daarvoor.

"Als producten op een wettelijk toegelaten manier op de markt komen, moeten ze door de kleinhandel ook op een realistische manier kunnen worden verkocht", reageert de ondernemersorganisatie. De maatschappelijke, morele of gezondheidsverantwoordelijkheid bij de kleinhandel leggen is onverantwoord en ondoeltreffend. De negatieve ervaringen daarmee, onder meer met rookwaren, bewijzen dat." Als de noodzaak vanuit de volksgezondheid bewezen is, bepleit UNIZO in eerste instantie akkoorden en gedragscodes tussen de overheid en de fabrikanten en of invoerders van onder meer GSM's. De bedrijven en in het bijzonder de detailhandel andermaal belasten met ondoeltreffende verplichtingen noemt de organisatie onaanvaardbaar en wijst ook op de verantwoordelijkheid van ouders en opvoeders.

Nadere info over dit persbericht:
Woordvoerder a.i. Axel Ronse - 056/ 264 444 - 0484/ 63 44 96 - Twitter: @axelronse - @KarelVanEetvelt