UNIZO over voorstel LDD om lokale bedrijfsbelastingen te schrappen: “Maak werk van een fiscaal pact”

  • Globale belastingdruk ondernemers moet naar beneden
  • Afschaffen economisch contraproductieve lasten
  • Werk maken van daadwerkelijke lastenverlaging, goede dienstverlening en positief lokaal economisch beleid

“Ondernemers moeten zich een weg banen in een wildgroei van lokale belastingen. Het is inderdaad dringend tijd voor een vereenvoudiging én een verlaging van de globale belastingdruk op ondernemen. Alle lokale belastingen afschaffen is evenwel onrealistisch”, reageert UNIZO-topman Karel Van Eetvelt op het voorstel van LDD’er Ivan Sabbe om lokale bedrijfsbelastingen te schrappen. UNIZO ziet vooral heil in de afschaffing van economisch contraproductieve lasten. “KMO’s en zelfstandige ondernemers moeten alle kansen krijgen om een zaak op te starten en te blijven runnen”, aldus UNIZO. Daarom moeten alle gemeentelijke belastingen worden getoetst op hun economische verantwoording en gevolgen. Een lokale belasting moet administratief eenvoudig en ook economisch verantwoord zijn. Ook mag die niet leiden tot concurrentievervalsing. Daarnaast pleit UNIZO voor een goede dienstverlening en een positief economisch lokaal beleid als essentiële tegenhanger voor de lasten. De ondernemersorganisatie benadrukt ook nogmaals de noodzaak van een nieuw fiscaal pact met de Vlaamse en de Brusselse gewestregering. Dit pact moet resulteren in een verlaging van de lasten, het beperken van de reglementen en de eenvormigheid van de overblijvende belastingen tussen steden en gemeenten.  

Vorig jaar analyseerde de lokale ondernemersbelastingen in de 13 Vlaamse centrumsteden en in de stad Brussel. Daarmee wou de ondernemersorganisatie nogmaals de noodzaak aantonen grondig te wieden in de jungle van het aantal lokale lasten op ondernemers. Uit de analyse bleek dat de veertien onderzochte steden samen maar liefst 48 verschillende belastingen tellen. “De creativiteit van steden en gemeenten is oneindig”, zegt UNIZO. Eerder dan alle lokale belastingen af te schaffen, wat onmogelijk is, roept UNIZO steden en gemeenten op om hun lokale fiscaliteit grondig te evalueren, te vereenvoudigen en in geen geval de lasten op ondernemers en KMO’s nog te verhogen.

Nadere info over dit persbericht:
Sanderijn Vanleenhove, UNIZO-woordvoerster, 02/212 25 44