UNIZO over voorstel minister De Coninck tot verscherping pestwet

"Verantwoordelijkheid niet alleen bij werkgever leggen"

“Zowel werknemers als werkgevers moeten de handen in elkaar slaan om pesterijen van de werkvloer te halen. De verantwoordelijkheid voor pestgedrag enkel bij de werkgever leggen, kan voor ons niet”, zegt UNIZO-topman Karel Van Eetvelt op basis van de berichtgevingen over het voorstel van minister De Coninck om de pestwet te verscherpen. “Vandaag bestaan er al heel wat procedures en regelgevingen omtrent pesten op het werk. Die hebben tot nu toe weinig succes gekend. De pestwet nu aanpassen met meer complexiteit en bijkomende administratieve rompslomp tot gevolg, is voor ons geen oplossing”, aldus UNIZO. We moeten net gaan voor een eenvoudige en haalbare aanpak, waarbij ondernemingen praktische instrumenten aangereikt krijgen om effectief aan preventie te doen. Individuele werknemers moeten ook op hun verantwoordelijkheid worden gewezen. De minister wil dat gepeste werknemers van hun werkgever een schadevergoeding van zes maanden loon krijgen. Daar kan geen sprake van zijn als de werkgever zelf geen fout heeft begaan. Ten slotte betreurt de organisatie dat de minister de teksten tot aanpassing van de wet niet aan de sociale partners heeft voorgelegd, terwijl die daar wel naar hadden gevraagd.

Vandaag bestaan er al heel wat regels rond pesten op het werk. De sociale partners plannen bovendien een algemene campagne voor het najaar 2013 om ondernemingen laagdrempelige tools aan te reiken. Dat is veel constructiever dan nogmaals de wetgeving te verstrengen en alle schuld op de werkgevers af te schuiven. Het logge instrumentarium dat tot nu toe werd uitgewerkt, biedt geen enkele garantie op het vermijden en aanpakken van pestgedrag. Volgens UNIZO zal dit met de voorgestelde aanpassingen ook niet het geval zijn.  Het uitbreiden van de risicoanalyse en het aanpassen van procedures zal tot nog meer administratie leiden. “Pesten op het werk is een zaak van werknemers én werkgevers. Meer dan nu nog extra regels op te leggen bovenop de bestaande, moet we vooral werken aan een goed personeelsbeleid en goede afspraken op de werkvloer. En in geen geval mag de verantwoordelijkheid voor het vermijden van pesten enkel bij de werkgever liggen”, besluit UNIZO. In dat kader ontwikkelde UNIZO al een aantal aanbevelingen via haar HRM Coach www.hrmcoach.be. Onder meer vinden ondernemers er een checklist voor het voorkomen en  aanpakken van pesten op het werk.

Nadere info over dit persbericht:
Sanderijn Vanleenhove, UNIZO-woordvoerster, 02/212 25 44