UNIZO over voorstel opleidingsfonds: "Geen blanco cheque"

“Zomaar geld pompen in een opleidingsfonds, zonder enige vorm van samenwerking of zonder te weten wat met het geld gebeurt, daar passen we voor. We tekenen niet in op een blanco cheque”, reageert UNIZO op het voorstel van UA-rector Alain Verschoren om een opleidingsfonds te creëren in plaats van een verhoging van het inschrijvingsgeld. Maar we willen wel rond de tafel zitten over een  een betere afstemming tussen het onderwijs en de arbeidsmarkt en gedeelde verantwoordelijkheden. Vandaag bestaan al vormen van (financiële) samenwerking tussen bedrijven en opleidingen, maar deze zijn te vaag en ongestructureerd. In elk geval benadrukt UNIZO dat de toegang tot het hoger onderwijs voor iedereen gegarandeerd moet blijven. “Geld mag geen drempel zijn om te studeren”.

UNIZO refereert aan het feit dat er nu al verlaagde inschrijvingsgelden van toepassing zijn voor ‘behoeftige’ ouders. Wel vindt de ondernemersorganisatie dat jongeren en hun ouders bewuster moeten nadenken over de keuze van een opleiding. UNIZO wijst er daarnaast op dat het regeerakkoord weliswaar minder middelen voor het hoger onderwijs vrijmaakt, maar dat dit niet per se hoeft te leiden tot een forse verhoging van het inschrijvingsgeld. Bovendien benadrukt de ondernemersorganisatie dat het “te gemakkelijk is om bij besparing telkens financieringsbronnen te zoeken bij ondernemers”.  Naar aanleiding van de nieuwe Vlaamse regering vroeg UNIZO garanties om elke vorm van lastenverhoging voor ondernemers te vermijden. Van een lastenverlaging is voorlopig geen sprake. Ze kijkt hiervoor vol verwachting naar de nieuwe federale regering.