UNIZO over voorstel werkcheques: 'Positief in kader van loonlastenverlaging, maar'

Uitbetaling loon via vakbonden onbespreekbaar  

UNIZO reageert positief op het voorstel van minister De Coninck om laaggeschoolde jongeren aan het werk te zetten via werkcheques. De minister wil hiertoe de huidige – complexe – Activa-maatregel omvormen. De werkcheques zijn vooral bedoeld voor kleinere bedrijven en moeten de administratieve mallemolen verminderen. “Ondernemers zijn gemiddeld 15,7 uur per week bezig met papierwerk. Elk voorstel in de richting van een administratieve vereenvoudiging juichen we toe”, zegt UNIZO-topman Karel Van Eetvelt. Al vraagt UNIZO zich af of een rechtstreekse en automatische loonkorting  niet  nog meer administratieve vereenvoudiging zou opleveren. Volgens UNIZO is het ook belangrijk dat de maatregel specifiek voor kleinere bedrijven van toepassing is. Bovendien betekent ze een noodzakelijke lastenverlaging. “KMO’s, vaak familiale bedrijven, hebben vaak niet de mankracht om alle mogelijke jobkortingen uit te zoeken. Nochtans zijn zij het die het meest nood hebben aan een loonlastenverlaging”, aldus UNIZO.

Ook al gaat het niet over een lineaire lastenverlaging, waarvoor UNIZO nog altijd pleit, noemt de ondernemersorganisatie het toch een “stap in de goede richting”. UNIZO betreurt wel dat de werkcheques niet van toepassing zijn op overuren en dat er minimum werkuren aan verbonden zijn. Volgens UNIZO “strookt dit niet met de realiteit van heel wat bedrijven die kampen met pieken en dalen. Zij snakken naar een manier om werknemers flexibel te kunnen inzetten”. Over de uitwerking is de ondernemersorganisatie allerminst tevreden. Volgens het voorstel moeten de jongeren hun cheques gaan inwisselen bij de uitbetalingsinstellingen van de vakbonden. Dat is voor UNIZO totaal onaanvaardbaar. "Nu lijkt het erop dat de minister een bestaand systeem hervormt om de vakbonden een cadeau te doen, niet om werkgelegenheid te creëren" aldus Karel Van Eetvelt. "Voor ons maakt deze uitvoeringsmodaliteit het voorstel dan ook onaanvaardbaar".