UNIZO over voorstellen Groen: Pure werkgeverspesterij

“Puur werkgevers pesten”, zo noemt UNIZO-topman de voorstellen die Groen vandaag lanceert. De partij wil een jaarlijkse stresstest voor werknemers en wil een burn-out behandelen als een arbeidsongeval. De ondernemersorganisatie reageert afwijzend. “Het klopt dat meer mensen depressief zijn. Maar vaak liggen externe en privé redenen aan de basis. De werkgever daar financieel voor laten opdraaien, is ongehoord”, aldus UNIZO. De ondernemersorganisatie wijst er bovendien op dat de recent aangepaste pestwet de gevraagde stresstest van Groen eigenlijk al heeft ingevoerd.

Om het geluk van werknemers te garanderen, moet de werkgever volgens de aangepaste wet voortaan jaarlijks een uitgebreide risicoanalyse voor alle werknemers laten uitvoeren. Zo moet hij de hele arbeidsorganisatie, de arbeidsinhoud, de arbeidsvoorwaarden en de persoonlijke relaties op het werk laten screenen op een mogelijk risico op psychosociale belasting. Ook tegen deze wetswijziging heeft UNIZO zich fel verzet. “Beter dan werkgevers op te zadelen met een zoveelste regeltje of procedure, zouden we beter investeren in het ondersteunen van bedrijven bij het opmaken van een goed personeelsbeleid en van afspraken tussen al wie in een onderneming werkt”, aldus UNIZO.

UNIZO wijst ook op de cijfers van de Werkbaarheidsmonitor van de SERV, waaruit blijkt dat de werkstress niet exponentieel toeneemt. Zo rapporteerde 28,9% van de werknemers in 2004 werkstress als een problematisch knelpunt in  hun werksituatie. 10,2% van de werknemers beschouwde de werkstress als acuut problematisch. In 2013 gaat het om 29,3% en 9,6%. In 2004 rapporteerde 11,8% van de werknemers de werk-privébalans als een problematisch knelpunt en 3,1% als een acuut problematisch knelpunt. In 2013 gaat het om 10,8% en 2,7%.