UNIZO over wetsontwerp financiering kleine en middelgrote ondernemingen

“Beperken wederbeleggingsvergoeding geeft meer zuurstof om te ondernemen”

Onder impuls van ministers Geens en Laruelle gaf de ministerraad vandaag groen licht voor het wetsontwerp dat de wederbeleggingsvergoedingen voortaan beperkt tot maximaal zes maanden interest voor nieuwe leningen tot één miljoen euro. Het wetsontwerp kwam er op uitdrukkelijke vraag van en in samenspraak met UNIZO. “Dit wetsontwerp geeft gehoor aan de verzuchtingen van vele tienduizenden ondernemers”, reageert UNIZO-topman Karel Van Eetvelt. “Ondernemers kunnen nu makkelijker een krediet herschikken of van bank veranderen. Dat verscherpt de concurrentie en geeft hen meer zuurstof om te ondernemen”, aldus UNIZO. De wet voorziet ook een nog uit te werken gedragscode die de rechten en plichten van banken en ondernemers verder preciseert. Het gaat daarbij bijvoorbeeld over welke informatie de bank aan de onderneming moet bezorgen of wat banken zullen doen met wederbeleggingsvergoedingen voor leningen hoger dan één miljoen euro. UNIZO wil constructief meewerken om aan die gedragscode zo snel mogelijk vorm te geven zodat “ondernemers op korte termijn van de nieuwe wet gebruik kunnen maken”.

De wederbeleggingsvergoeding is de vergoeding die de bank mag vragen wanneer een kredietnemer zijn krediet vroegtijdig wil terugbetalen. Vandaag loopt die op tot 30% of meer van het vervroegd terugbetaalde kapitaal. Door toedoen van UNIZO nam de regering hiertoe nu concrete maatregelen. De wederbeleggingsvergoeding wordt beperkt tot 6 maanden interest voor nieuwe leningen tot één miljoen euro. Ondernemers kampen daarnaast met moeilijkheden om kredieten te krijgen. Ook daaraan komt het wetsontwerp volgens UNIZO tegemoet. Zo is de bank verplicht om te zoeken naar het krediet dat het best aan de noden van de onderneming is aangepast. Doet ze dit niet, dan kan de rechter een kosteloze omzetting naar een wel passend krediet opleggen. Daarnaast heeft de ondernemer het recht om een gratis ontwerp van kredietovereenkomst te vragen. Weigert een bank het krediet, dan moet ze de weigering motiveren. Op die manier kan de ondernemer zijn aanvraag in de toekomst bijstellen. Kredietgevers zullen kredietovereenkomsten ook niet langer zomaar eenzijdig kunnen beëindigen.  Ten slotte geldt vanaf nu een zogenaamde zorgvuldigheids-en informatieplicht voor beide partijen, wat betekent dat ondernemers en banken elkaar ter goeder trouw juiste en relevante informatie moeten bezorgen.

Nadere info over dit persbericht:
Sanderijn Vanleenhove, UNIZO-woordvoerster, 02/212 25 44