UNIZO over wetsontwerp laattijdige betalingen: 'Gemiste kans om betalingsachterstand écht aan te pakken'

  • Overheden kunnen via achterpoortje toch langer dan 60 dagen wachten met betalen
  • Sectorspecifieke betalingsafspraken noodzakelijk, maar niet voorzien

De overheid laat een belangrijke en noodzakelijke kans liggen om de betalingsproblematiek voor eens en voor altijd aan te pakken”, reageert UNIZO op het wetsontwerp dat de Europese richtlijn over betalingsachterstand in Belgisch recht moet omzetten en dat de ministerraad vandaag goedkeurde. Uit UNIZO-onderzoek blijkt dat vier op tien ondernemers een deel van zijn facturen nooit betaald ziet. Eén op 8,7 facturen leidt tot wanbetaling en slechts 65% van de B2B-facturen werd in het laatste kwartaal vorig jaar binnen de afgesproken termijn betaald (cijfers Graydon). De overheid is de slechtste betaler. Gemiddeld wacht ze 73 dagen met de uitbetaling. Ter vergelijking: in Nederland betaalt ze binnen de 44 dagen, in Duitsland binnen de 36 dagen (Intrum Justitia). “Een hele lijst cijfers waar voor onze bedrijven wel zware gevolgen tegenover staan. Liquiditeitsproblemen bijvoorbeeld en in veel gevallen zelfs het faillissement”, waarschuwt UNIZO. Zo is één op vier faillissementen te wijten aan laattijdige betalingen. De ondernemersorganisatie vindt het dan ook “onbegrijpelijk” dat de regering de betalingsachterstand via het wetsontwerp niet écht aanpakt. Zo kunnen overheden via een achterpoortje in de wetgeving de strikte betalingstermijn van 60 dagen toch overschrijden. Daarnaast voorziet de regering geen sectorspecifieke betalingsafspraken, nochtans “essentieel” volgens UNIZO.

Voor B2B-betalingen verandert in principe niets aan de bestaande regeling. Wel voorziet het wetsontwerp dat rechters bij de beoordeling van de contractueel vastgelegde betalingstermijnen onder andere rekening moeten houden met de vraag naar de machtspositie tussen de partijen. Dit betekent dat rechters de verhouding tussen een grote onderneming en een KMO anders gaan bekijken dan de verhouding tussen grote ondernemingen onderling. Voor UNIZO is dit de enige goede wijziging vanuit de regering aan de huidige wetgeving.

Betalingen door de overheid
De Europese richtlijn voorziet een strikte betalingstermijn van 60 dagen voor overheden. Het wetsontwerp biedt evenwel een achterpoortje.  Overheden kunnen gedurende een bepaalde periode facturen controleren, de zogenaamde verificatietermijn. Deze mag in principe slechts 30 dagen duren. Maar overheden kunnen, in tegenstelling tot ondernemingen, langere verificatietermijn “onderhandelen” (opleggen) waardoor ze de strikte betalingstermijn van 60 dagen toch kunnen omzeilen. “Totaal onaanvaardbaar”, volgens UNIZO.

Sectorspecifieke afspraken
De regering laat ook de kans liggen om sectorspecifieke betalingsafspraken toe te staan. In de praktijk verschillen de gemiddelde betalingstermijnen van sector tot sector, stelt UNIZO vast. Een algemene regeling, zoals die vandaag bestaat, werkt dus niet efficiënt genoeg. Volgens UNIZO moeten sectoren de mogelijkheid hebben om op maat te werken om de problematiek van wanbetaling aan te pakken. In Frankrijk bestaat dit systeem wel.