UNIZO: Overdracht van ondernemingen te weinig gepland

“Beter vroeg dan laat geldt ook voor de overdracht van een bedrijf”, zegt UNIZO als reactie op de studie van Baker Tilly International. Daaruit blijkt dat zo’n 40.000 familiebedrijven de opvolging nog niet geregeld heeft, hoewel de zaakvoerders tussen de 55 en 65 jaar oud zijn. UNIZO kwam tot dezelfde vaststelling in haar recent “Eindeloopbaandossier”, een peiling bij 1.959 respondenten. Van de ondernemers die in de rondvraag aangeven op korte of langere termijn hun bedrijf te willen verkopen of overdragen, zegt 6 op 10 geen overnemer op het oog te hebben en daartoe ook geen enkele actie te hebben ondernomen. “Als je begint te zoeken naar een overnemer, dan word je echt met de neus op de feiten gedrukt. Voor veel ondernemers is dat emotioneel. Veel bedrijfsleiders stellen het dan ook zo lang mogelijk uit”, zegt UNIZO. De grootste problemen bij overdracht zijn het niet vinden van een goede opvolger en de waardebepaling van het bedrijf. Opvallend nog, slechts een kwart van de ondernemers denkt aan een overname van het bedrijf door familie. “Maar soms willen kinderen de zaak van de ouders niet overnemen”, aldus UNIZO. De ondernemersorganisatie benadrukt dat het belangrijk is om zo vroeg mogelijk aan de voorbereiding van de overname te beginnen om de continuïteit van het bedrijf te garanderen. Via Overnamecoach begeleidt UNIZO overlaters én overnemers. https://www.unizo.be/projecten/overnamecoach-zet-u-op-weg-naar-een-geslaagde-overname en www.overnamemarkt.be

Uit de enquête bleek dat voor bijna de helft van de ondernemers de waardebepaling van het bedrijf een probleem vormt bij overdracht. Slechts 20% van de respondenten kent de waarde van zijn onderneming, 48% denkt die bij benadering te kunnen bepalen. Het grootste probleem bij de opvolging blijft voor 36% het vinden van een opvolger. Volgens de enquête beschouwen bijna vier op de tien ondernemers financiering als een moeilijkheid. Het motief om het bedrijf te verkopen of over te laten is voor meer dan de helft het bereiken van de pensioenleeftijd. Voor 25% is een verkoop het gevolg van gezondheidsproblemen. Nog een vijfde zegt dat er enkel verkocht wordt als er geen opvolger is.

Overdracht liefst begeleid door professionele adviseur
Ondernemers zijn vooralsnog niet veel bezig met overdracht. "Bij overdracht komt emotie kijken, veel bedrijfsleiders stellen dat zo lang mogelijk uit," klink het. Indien ondernemers toch actief bezig zijn met overdracht, heeft 61% al een professionele adviseur betrokken, 36% heef het opvolgingsplan besproken met de kinderen en 4 op tien heeft de opvolger reeds effectief aangeduid. Nog een 26% van de bijna 2.000 ondervraagden geeft aan wel al een infosessie gevolgd te hebben.

Overdracht: slechts 22% draagt over aan volgende generatie
In geval van overdracht, overweegt 45% een verkoop aan derden, buiten de familie. De interne overdracht is beperkt: slechts 22% denkt de zaak over te dragen aan de volgende generatie, 3,5% binnen de familie. Nog steeds 17% denkt aan volledige stopzetting van de activiteiten. De grootste knelpunten blijven de waardebepaling van het bedrijf, voor 49% van de KMO's, de financiering (38%) en de fiscale belasting bij overdracht. Ook vergunningen, subsidies, personeelsproblemen en juridische vraagstukken worden genoemd als knelpunten.

Overnamecoach
Overnamecoach is de UNIZO-doelgroepenwerking rond overnemers en overlaters. Binnen deze werking wordt elk jaar een actieplan uitgetekend in het kader van het overnameproces, waarbij hier de focus ligt op de (kandidaat-)overnemer. In lijn met deze acties is er ook een online platform voorzien dat fungeert als marktplaats, waar vraag en aanbod van bedrijfsovernames worden samengebracht. Op deze marktplaats, de Overnamemarkt, worden bedrijven met anonieme bedrijfsprofielen gepresenteerd, die bij voorkeur worden ingebracht door professionele overnamebegeleiders. Daarnaast fungeert het online platform als basis voor overnamebegeleiding en kunnen overnemers en overlaters individuele informatie en begeleiding krijgen. Het portaal fungeert eveneens als kennisverspreider en bundelt alle relevante en praktisch bruikbare informatie omtrent overnemen en overlaten. https://www.unizo.be/projecten/overnamecoach-zet-u-op-weg-naar-een-geslaagde-overname www.overnamemarkt.be