UNIZO pleit voor charter tussen fiscus en ondernemers

Tevreden met uitgestoken hand van minister Geens over relatie met de fiscus

Minister Geens pleit in de krant De Morgen voor een overleg tussen de ondernemersorganisaties en de fiscus. Hij wil nog voor de zomer tot afspraken komen. UNIZO is tevreden dat minister Geens “oor heeft naar wat bij ondernemers leeft”. Uit een recente enquête van UNIZO kwamen "de soms onmenselijke controles" nog als één van de belangrijkste pijnpunten naar voren. En FVIB, de bij UNIZO aangesloten Federatie Vrije Beroepen opende recent een meldpunt voor vrije beroepen die zich door de fiscus geviseerd voelen. Eerder deze maand hadden UNIZO en FVIB al verkennende gesprekken met het kabinet Geens over hoe de verstandhouding tussen de fiscus en ondernemers beter zou kunnen. UNIZO en FVIB benadrukken nooit tegen controles door de fiscus te zijn geweest, want “deze zijn ook noodzakelijk”. Maar volgens de ondernemersorganisaties gebeuren "niet alle controles even onbevangen". Concreet pleiten de ondernemersorganisaties voor een charter tussen de fiscale én sociale inspectiediensten en de belastingplichtige met duidelijke afspraken over de procedures en wederzijdse rechten, plichten en attitudes, in het belang van het “wederzijds begrip”.

De ondernemersorganisatie benadrukt dat "het merendeel van de ondernemers wel en vrijwillig aan de fiscale regels voldoet". Te pas en te onpas boetes invoeren of verhogen, zonder rekening te houden met oprechte vergissingen, bezorgt "ondernemers fiscale frustraties". Verder wijst UNIZO erop dat de fiscale wetgeving duidelijker en eenvoudiger moet. Ze stelt daarom voor om over de verschillende domeinen en niveaus heen bijvoorbeeld dezelfde definities, regels en grensbedragen te gebruiken. Daarnaast moet de fiscus voldoende informeren, adviseren en sensibiliseren. De moderne communicatiemiddelen kunnen daarbij een hulpmiddel zijn. Ten slotte pleit UNIZO om de controlefrequenties te uniformiseren. Vandaag bestaan er regionale of lokale verschillen. Deze moeten volgens UNIZO verdwijnen, want "ze zijn een voedingsbodem voor fiscaal ongepast gedrag".

Nadere info over dit persbericht:
Sanderijn Vanleenhove, UNIZO-woordvoerster, 02/212 25 44