UNIZO pleit voor co-ondernemersstatuut in plaats van statuut meewerkende echtgenoten

Aantal meewerkende echtgenoten daalt zienderogen: min 46,6% op tien jaar tijd

Van 2003 tot en met 2012 daalde het aantal meewerkende echtgenoten van 64.424 naar 34.426. Dat is een daling met 29.998 personen of 46,6 procent. “Logisch, het statuut van de meewerkende echtgenoot is voorbijgestreefd en niet meer aangepast aan de noden van vandaag”, zegt UNIZO-topman Karel Van Eetvelt. De ondernemersorganisatie pleit dan ook voor het co-ondernemerscontract in plaats van het statuut van meewerkende echtgenoot. Dit contract voorziet een fiscale stimulans om meewerkende echtgenotes te registreren als volwaardige zelfstandige. “Op die manier zullen ondernemers en hun meewerkende partner beide dezelfde fiscale behandeling krijgen. Er komt dan meer ruimte voor beiden, ook om aparte beroepskosten in te brengen en bijkomende sociale bescherming te voorzien.” Fiscaal moeten beide zelfstandige partners een gelijkwaardige behandeling krijgen, net als twee andere gehuwde of niet gehuwde partners waarvan beiden een eigen inkomen verdienen, benadrukt UNIZO.

Een meewerkende echtgenoot is de wettelijke partner van een zelfstandige (huwelijk of samenlevingscontract). Zij/hij helpt mee in de zaak, maar heeft zelf geen inkomen uit een andere werkzaamheid. In 2003 waren er nog 64.424 meewerkende echtgenoten. In 2008 waren dat er 44.558 tot 34.426 in 2012. Een daling van 46,6%.

Het juiste huwelijksstelsel
Belangrijker nog is dat het koppel ondernemers een goed huwelijkscontract afsluit. Bij het stelsel ‘zuivere scheiding van goederen met gemeenschap van aanwinsten’ heeft elke partner bij ontbinding van het huwelijk recht op de helft van de verrijking van de andere. Dat is volgens UNIZO een beter stelsel dan scheiding van goederen, waar men geen recht heeft op de meerwaarde van het patrimonium. UNIZO raadt meewerkende echtgenoten aan zich goed over alle mogelijkheden te informeren.

Nadere info over dit persbericht:
Sanderijn Vanleenhove, UNIZO-woordvoerster, 02/212 25 44