UNIZO pleit voor de Ondersteunende Ondernemer, een nieuwe vorm van sociaal ondernemerschap

Antwoord op bestaand tekort aan onder meer kinderopvang

Vandaag zoeken, maar vinden ouders vaak geen opvang voor hun kinderen na de schooluren of in de vakanties. Daarnaast zijn er heel wat personen die niet noodzakelijk hulpbehoevend zijn, maar wel nood hebben aan ondersteuning in de vorm van sociaal contact of licht huishoudelijk werk. De klassieke voorzieningen komen niet altijd aan tegemoet aan deze noden”, zegt UNIZO-topman Karel Van Eetvelt. Tegelijk zijn er studenten of gepensioneerden die wat willen bijverdienen. Op dit moment kunnen zij dat quasi enkel doen via een arbeidscontract, vrijwilligerswerk of onder het statuut van zelfstandige. Maar elk van die vormen heeft juridische of financiële consequenties, zowel voor wie hulp zoekt als voor wie die aanbiedt. Daarom heeft UNIZO een nieuwe vorm van sociaal ondernemerschap ontwikkeld: de ‘Ondersteunende Ondernemer’. Hij of zij kan onder een speciaal statuut beperkt bijverdienen. Op die bijverdiensten betaalt hij of zij geen sociale bijdragen noch belastingen.

In het voorstel van UNIZO komen enkel studenten, gepensioneerden, werknemers die minsten 4/5 werken, zelfstandigen in hoofdberoep, meewerkende echtgenoten en zelfstandigen in bijberoep in aanmerking. Werklozen, bruggepensioneerden en arbeidsongeschikten en invaliden voor wie herklassering nog mogelijk is, komen niet in aanmerking. Het is ook niet de bedoeling, zo benadrukt UNIZO, dat mensen het ondersteunend ondernemerschap als voltijdse bezigheid uitoefenen. De Ondersteunende Ondernemer kan helpen bij het opvangen van kinderen, huishoudelijke taken, beperkte verzorging, het gezelschap houden van bijvoorbeeld zieken of bejaarden en diensten die een vervangende ondernemer kan leveren.

Maximum 3.500 euro per jaar

Een Ondersteunende Ondernemer mag in het voorstel van UNIZO maximum 3.500 euro per jaar verdienen en mag geen beroepskosten maken. Gezinnen of ouderen kunnen maximum 350 uren per jaar op een Ondersteunende Ondernemer een beroep doen. Een registratiesysteem moet alles controleren.