UNIZO positief over digitale bouwaanvraag in 6 steden en gemeenten: “Nu volop gaan voor digitale omgevingsvergunning in alle steden”

Vanaf 1 juni 2014 worden stedenbouwkundige vergunningen in 6 Vlaamse steden en gemeenten digitaal. Dat geldt voor de dossierbehandeling, adviezen van relevante overheidsinstanties én de besluitvorming. De digitalisering moet leiden tot minder administratieve rompslomp, tijdswinst en een kostenbesparing bij zowel de bouwheer, architect als overheid. Vandaag zit de integratie van de stedenbouwkundige vergunning en milieuvergunning tot één unieke omgevingsvergunning in de pipeline. UNIZO vraagt om de integratie uiterlijk in 2015 rond te hebben en te voorzien in een digitale omgevingsvergunning. Op dat moment moet het mogelijk zijn om in alle Vlaamse steden en gemeenten digitale omgevingsvergunningen aan te vragen en digitaal af te handelen.