UNIZO positief over voorstel wetswijziging hindertoelage bij openbare werken

UNIZO reageert positief op het voorstel van CD&V om de wet op de inkomenscompensatievergoeding bij openbare werken te wijzigen. Zelfstandigen die vandaag hun zaak moeten sluiten als gevolg van hinder bij openbare werken, kunnen vanaf de achtste opeenvolgende dag een beroep doen op een inkomenscompensatie via het Participatiefonds. De partij wil dit terugbrengen tot de eerste dag van de sluiting. Bovendien wil ze de aanvraagprocedure minder complex maken. UNIZO dringt al langer aan op een vereenvoudiging van de procedure. Zo moet een zelfstandige vandaag zelf het hinderattest aanvragen bij de gemeente. De gemeente stuurt het attest naar de zelfstandige die het op zijn beurt, samen met het aanvraagformulier, naar het Participatiefonds doorstuurt. "Een door de wet opgelegde administratief omslachtige procedure", aldus UNIZO. Daarnaast moeten zelfstandigen de hindertoelage volgens de wet ook 7 dagen voor de sluiting van hun zaak aanvragen. “Maar zelfstandigen weten vaak niet welke termijn ze moeten naleven of ze verliezen de termijn door de bezigheden in aanloop van hun sluiting uit het oog.” 

Vorig jaar werd 11,4% van de ingediende aanvragen geweigerd of onontvankelijk verklaard. In 2011 was dat 10,8%, het jaar daarvoor 9,6%. Het ontbreken of onvolledig zijn van het hinderattest is een eerste reden. Daarnaast krijgen zelfstandigen vaak verkeerde of laattijdige informatie van de gemeentebesturen. Niet elke gemeente of stad houdt evenveel rekening met ondernemers bij openbare werken. In een rondvraag bij meer dan 1.000 ondernemers kwam de bereikbaarheid (en het informeren over openbare werken) nochtans nog als topprioriteit voor ondernemers naar voren. Een laatste reden is het niet naleven van de aanvraagtermijnen. De zelfstandige moet zijn aanvraag indienen 7 dagen voor de sluitingsdatum.

Nadere info over dit persbericht:
Sanderijn Vanleenhove, UNIZO-woordvoerster, 02/212 25 44