UNIZO positief over wettelijk kader crowdfunding: 'Creëer crowdlening'

  • 1 op 5 kent crowdfunding
  • Slechts 2% maakt er gebruik van  

1 op 5 ondernemers kent crowdfunding, een alternatieve financieringsvorm waarbij via een internetplatform geld wordt ingezameld bij het grote publiek. De belangstelling bij ondernemers is ook groot. Maar slechts 2 procent maakt er effectief gebruikt van. Dat blijkt uit een recente UNIZO-enquête bij 309 groei KMO’s.  België hinkt achterop in vergelijking met buurlanden zoals het Verenigd Koninkrijk en Nederland. Crowdfunding wordt volgens de ondernemers wel een financieringsvorm voor de toekomst, zo zegt bijna 1 op 10 ondernemers. “Een zaak starten begint met een goed idee én met kapitaal”, zegt UNIZO-topman Karel Van Eetvelt. “Maar het vinden van kapitaal op de klassieke manier, namelijk via een bankfinanciering, verloopt voor 1 op 3 ondernemers problematisch. Crowdfunding kan een bijkomend alternatief zijn om de nodige financiële middelen te verzamelen”.

UNIZO dringt al langer aan op een initiatief voor crowdlening. Eerder nam de Vlaamse regering op vraag van UNIZO crowdfunding al op in haar Bankenplan en verlaagde minister Peeters de drempel voor crowdfunding. De ondernemersorganisatie herhaalt haar vraag om nu op Vlaams niveau een crowdlening te creëren, een variant van de winwinlening specifiek voor crowdfunding. De kredietgever zou daarbij net zoals bij de win-winlening een fiscaal voordeel moeten genieten, maar wel dienen enkele bepalingen te worden aangepast. UNIZO denkt daarbij aan een verhoging de maximale rentevoet (momenteel 2,75 %) en de invoering van een maximale vergoeding voor het crowdfundingplatform.  

Op vraag van UNIZO nam de Vlaamse Regering crowdfunding eerder al op in haar Bankenplan. Meer bepaald ging onderzocht worden op welke manier crowdfunding in Vlaanderen meer kon gestimuleerd worden. Dat onderzoek werd opgeleverd. UNIZO drong eveneens aan om ook de grens om een prospectus op te stellen te verhogen. Momenteel geldt een grensbedrag van 100.000 euro. De ondernemersorganisatie pleit voor een grens van minstens 1 miljoen euro. UNIZO is dan ook tevreden dat minister Peeters de drempel voor crowdfunding wil verlagen en een aanpassing hiertoe aan de federale regelgeving zal bepleiten.  

Alternatieve vormen in Brussel
Op Brussels niveau verdienen de alternatieve financieringsvormen volgens UNIZO eveneens bijkomende aandacht. Wat betreft ‘crowdfunding’ beveelt UNIZO de gewestelijke overheid aan om de initiatieven van dit type te ondersteunen, aan te moedigen maar eveneens te omkaderen. Het mogelijk maken van een “win-winlening” in Brussel is een belangrijke prioriteit.