UNIZO positief tegenover Vlaamse Winkelnota: 'Kleine zelfstandigen kleuren een stad of gemeente'

  • Viswinkels hét gat in de markt
  • Logisch: op tien jaar tijd 31% minder viswinkels, maar ook 33% minder slagers en 8% minder bakkers
  • Afbakening winkelgebieden via Vlaamse Winkelnota goede zaak

Viswinkels blijken hét gat in de markt volgens een grote KBC-enquête. “Dat verwondert mij niet. Ze worden altijd schaarser. Alleen al de afgelopen 10 jaar nam hun aantal met 31% af.”, zegt UNIZO-topman Karel Van Eetvelt. Slagers doen het nog slechter. Hun aandeel zakte terug met 33%. Bakkers hielden beter stand, maar ook hun aantal ging met 8% achteruit. “De zogenaamde ‘kleine zelfstandigen’ kleuren een stad of gemeente. Daarom is het zo belangrijk om de winkels die er nog zijn volop te ondersteunen en het inplanten van nieuwe mogelijk te maken”. UNIZO staat daarom positief tegenover de Vlaamse Winkelnota en het bijhorende Investeringsfonds die minister-president Peeters vandaag aan het grote publiek voorstelde. Lokale overheden moeten voortaan via stedenbouwkundige verordeningen en RUP’s (Ruimtelijk UitvoeringsPlan) duidelijk aangeven waar in hun gemeente of stad winkels mogen komen en waar niet. UNIZO was hier al lang vragende partij voor en zal er van nabij op toezien dat steden en gemeenten de afbakening van winkelgebieden effectief uitvoeren. Daarnaast breidt de Vlaamse regering het bestaande Investeringsfonds uit met 13 miljoen euro voor projectvoorstellen rond kernversterkende maatregelen, zoals het opwaarderen van een winkelstraat of de opmaak van een parkingbeleid. Volgens UNIZO “een stimulans voor steden en gemeenten om te bouwen aan een aantrekkelijk en levendig winkelcentrum”.

De maatregelen uit de Winkelnota moeten de afbakening van de kernwinkelgebieden door gemeenten stimuleren. Dit komt omdat de regionalisering van de socio-economische vergunning, voorzien op 1 januari 2014, in de bouw-/omgevingsvergunning wordt geïntegreerd. Bakent een gemeente dan een kernwinkelgebied af, dan wordt de oppervlakte waarover ze mag beslissen groter dan voor gemeentes die geen kernwinkelgebied afbakenden. Ook het assortiment van winkels is een factor. Een nog op te richten Vlaamse distributiecomité binnen het Agentschap Ondernemen zal advies geven, zowel over planologische initiatieven om kleinhandel toe te laten als over concrete vergunningsaanvragen. UNIZO is verheugd dat kernversterking daarbij expliciet als één van de beoordelingscriteria wordt vastgelegd.

Handelsvestigingsconvenanten met afspraken inzake aanbod/locatie
Verder staat in de winkelnota ook een paragraaf over de handelsvestigingsconvenanten voor kernversterkende projecten, naar analogie met de brownfieldconvenanten. Resultaatsverbintenissen zijn niet mogelijk, maar projectontwikkelaars en lokale overheden kunnen wel afspraken over onder meer de locatie, participatie, het aanbod en de kosten vastleggen. Op die manier kan de gemeente zo nodig van bij het begin een begeleidende of sturende rol spelen.

Het Investeringsfonds kernversterking
Het bestaande fonds wordt uitgebreid met 13 miljoen euro voor projectvoorstellen rond kernversterkende maatregelen. Daaronder vallen vooral initiatieven rond de opstart van centrummanagement, de opmaak van een detailhandelsvisie, de bereikbaarheid, een parkingbeleid en bewegwijzering, opwaarderen winkelstraat, bestikkering leegstaande handelspanden. Het fonds is er enkel voor de 25 beste projecten. Gemeenten kunnen voortaan ook subsidie aanvragen om enerzijds zelf panden te verwerven en ze beter te bestemmen voor detailhandel en anderzijds de handelaars te ondersteunen bij de renovatie van hun handelspanden.

Nadere info over dit persbericht:
Sanderijn Vanleenhove, UNIZO-woordvoerster, 02/212 25 44