UNIZO: 'Ruim 5% minder starters. Tijd voor ommekeer'

  • Ongeveer 69.000 starters in 2013 ofwel 5,2% minder dan in 2012 
  • Lastenverlaging, belastingstop, verminderen administratieve rompslomp en toegang tot financiering

Afgelopen jaar waren er in België 67.491 starters. Dit cijfer moet nog naar boven worden bijgesteld, waardoor we vermoedelijk op ongeveer 69.000 starters zullen eindigen. Dit is een daling met 5,2% ten opzichte van 2012. Vlaanderen telt vandaag 36.182 starters in 2013, ook dit cijfer zal nog stijgen tot naar schatting 37.000 starters. Dit betekent een daling van 6,9%. Wallonië zal naar schatting uitkomen op ruim 19.000 starters ofwel een daling met 5,5% en Brussel op ongeveer 9.900 starters, ofwel een afname van 3,4% ten opzichte van 2012. Dat blijkt uit cijfers van UNIZO en onderzoeksbureau Graydon. “Het is hoog tijd voor een ommekeer. Zonder ondernemers werkt het niet. Om onze welvaart op peil te houden, heeft ons land ondernemers nodig”, zegt UNIZO-topman Karel Van Eetvelt. UNIZO pleit in de eerste plaats voor een verlaging van de belastingdruk. Ook de administratieve mallemolen moet getemperd worden, want “paperasserij kost ondernemers tijd en geld”, aldus UNIZO. De ondernemersorganisatie herhaalt haar pleidooi voor een lineaire loonlastenverlaging van 5% om “ondernemen opnieuw aantrekkelijk te maken voor jonge starters”. Ten slotte moeten beginnende, maar ook gevestigde ondernemers voldoende toegang hebben tot financiering. “Een debat met de banksector blijft noodzakelijk”, besluit UNIZO.

In alle provincies is er een daling van het aantal starters ten opzichte van de cijfers van 2012, maar ook deze cijfers moeten nog worden bijgesteld. In West-Vlaanderen daalt het aantal starters het meest met bijna 15%. Ook Namen en Limburg kennen een substantiële daling van het aantal starters met cijfers boven de 10%. Provincies die de laagste dalingen optekenen zijn Luik (-2,5%), Brussel (-3,4%) en Antwerpen (-5,8%). De afgelopen jaren lag een aantal starters in Vlaanderen beduidend hoger dan in de andere gewesten. Het gevolg is dat de daling in Vlaanderen nu sterker is. Vlaanderen kent ook meer zuiver private ondernemingen en starters, waardoor de blootstelling aan een slechtere economische conjunctuur ook groter is. En in economisch onzekere tijden speelt ook de risico-aversie mee: de stap om het comfortabel sociaal statuut van werknemer op te geven, wordt minder snel gezet. “De klassieke onzekerheden die eigen zijn aan het leven als zelfstandig ondernemer versterken dit effect nog”, aldus UNIZO.

Verlagen belastingdruk – duaal systeem vennootschapsbelasting – loonlastenverlaging
Op federaal niveau pleit UNIZO voor een belastingstop en Vlaanderen moet verder werken aan een vermindering van de administratieve rompslomp. Maar ook op lokaal niveau weegt de belastingdruk voor ondernemers. De ondernemersorganisatie benadrukt de noodzaak van een nieuw fiscaal pact met de Vlaamse en de Brusselse gewestregering. Dit pact moet resulteren in een verlaging van de lasten, het beperken van de reglementen en de eenvormigheid van de overblijvende belastingen tussen steden en gemeenten. Daarnaast pleit UNIZO voor de omvorming van de vennootschapsbelasting tot een duaal systeem om de belastingdruk te verlagen. “Vennootschappen moeten de keuze krijgen. Ofwel kiezen ze voor een vereenvoudigde vennootschapsbelasting aan 20 procent. Ofwel gaan ze voor de bestaande vennootschapsbelasting van 33,99 procent, inclusief andere aftrekmaatregelen zoals de notionele interestaftrek”, aldus UNIZO. Ten slotte herhaalt UNIZO haar vraag voor een algemene loonlastenverlaging van 5 procent, ofwel 7 miljard euro, die over een langere periode wordt gespreid. Daarnaast benadrukt de ondernemersorganisatie dat ook de wet van 1996  ter bevordering van de werkgelegenheid en competitiviteit moet worden aangepast om te vermijden dat “lonen nog verder ontsporen”.

Startersservice UNIZO - Nieuw project 'Ik word mijn eigen baas'
Startende ondernemers kunnen bij de UNIZO-startersservice terecht voor startersadvies, begeleiding, informatie en tal van nuttige documentatie en infosessies. www.startersservice.be
Nieuw is het project 'Ik word mijn eigen baas', een reeks roadshows waarbij starters in 100 minuten heel wat informatie en inspiratie krijgen voor de start van een eigen onderneming! Tijdens deze avond laat UNIZO een reeks BV's en enkele doorwinterde ondernemers op starters los, elk met hun eigen ideeën en getuigenissen, zoals bijvoorbeeld Jan Verheyen en Maurice Engelen. Cath Luyten verzorgt de presentatie. Voor en na de show is er ruimte voor persoonlijke adviesgesprekken. www.ikwordmijneigenbaas.be