UNIZO: Ruim 6 op 10 werkgevers nam afgelopen jaar personeel aan

  • Gemiddeld neemt een werkgever 2 of meer personeelsleden aan
  • Merendeel had wel moeite met vinden van geschikte kandidaten

Ruim 6 op 10 werkgevers nam in de periode van mei vorig jaar tot april van dit jaar 1 of meerdere werknemers aan. Het gaat hierbij over “echte” werknemers, dus niet over jobstudenten of stagiairs. Dat blijkt uit een rondvraag van UNIZO bij 327 werkgevers met minstens 5 personeelsleden. 2 op 3 werkgevers rekruteerde zelfs 2 of meer werknemers. 2 werkgevers verklaarden het afgelopen jaar maar liefst respectievelijk 40 en 50 personeelsleden te hebben aangeworven. “KMO’s creëren tewerkstelling in ons land. Maar ze moeten hiervoor de nodige zuurstof krijgen. Het is de taak van de volgende regeringen om die te geven”, aldus UNIZO. Opvallend uit de enquête is dat bijna 7 op 10 werkgevers problemen ondervond bij de aanwerving. Het niet vinden van geschikte kandidaten bleek het belangrijkste knelpunt. Nog opvallend, 4 op 10 werkgevers zegt niet te kunnen uitbreiden omdat ze het geschikte personeel niet vinden. UNIZO pleit voor een betere afstemming tussen de onderwijswereld en de arbeidsmarkt, een actieve oriëntiering en heroriëntering van werkzoekenden en een gefocust migratiebeleid.

De ondervraagde werkgevers konden aangeven op welke vlakken ze problemen ondervonden bij de aanwerving van werknemers. 66,5 procent zegt geen geschikte kandidaten te vinden. Zeker in bepaalde sectoren, zoals de bouw, zijn bepaalde profielen schaars. 1 op 2 antwoordde dat de door externen (zoals bijvoorbeeld de VDAB of interimkantoren) aangeleverde sollicitanten niet voldeden. Bij bijna 3 op 10 werkgevers dienden zich minder dan 5 kandidaten zich aan en bij 1 op 5 werkgevers bleef de vacature langer dan 3 maanden openstaan. Bijna 3 op 10 werkgevers sloot de vacature uiteindelijk af omdat ze niemand vonden.

Werkzoekenden beter begeleiden
Volgens UNIZO moet het onderwijs en de arbeidsmarkt beter op elkaar worden afgestemd. “De voorbereiding op de arbeidsmarkt moet al vanop de schoolbanken gebeuren. Ook moeten jongeren meer kunnen proeven van wat werken inhoudt”, zegt UNIZO. De ondernemersorganisatie wijst op het belang van stages en werkplekleren. Daarnaast benadrukt UNIZO het belang van een actieve oriëntering en heroriëntering van werkzoekenden om “ze zo snel mogelijk aan de juiste job te helpen”. UNIZO verwijst ook naar haar samenwerking met de VDAB om sollicitatiefeedback zo goed mogelijk te laten verlopen om zo de match tussen vacature en werkzoekende te verbeteren. Ten slotte bepleit de ondernemersorganisatie een gericht migratiebeleid om vraag en aanbod opnieuw in evenwicht te brengen.

HRM Coach
In het project HRM Coach begeleidt UNIZO werkgevers bij het aanwerven en rekruteren van werknemers. Ze krijgen er praktische tips and tricks om het personeelsbeleid te optimaliseren en meer rendement te halen uit de medewerkers. www.hrmcoach.be