UNIZO: Schaf waarborgregeling bij openbare werken af

  • Zelfstandigen gemiddeld een maand dicht door openbare werken 
  • Jaarlijks ruim 6 miljoen euro overheidsgeld voor compensaties hinder 
  • Uniek aanspreekpunt bij openbare werken

Vorig jaar kregen 815 ondernemers een inkomenscompensatievergoeding omdat hun zaak of bedrijf door openbare werken noodgedwongen dicht moest. Alles samen waren de ondernemers 19.584 dagen dicht, ofwel een gemiddelde van 24 dagen per ondernemer. 6 op 10 ondernemers was een maand dicht, een vijfde 3 maanden en bijna 1 op 10 zelfs een jaar. Het aantal aanvragen daalde naar het niveau van voor 2010. Volgens UNIZO heeft dat te maken met de gemeenteraadsverkiezingen van 2012. “Stads-of gemeentebesturen probeerden nog vlug de geplande wegenwerken af te ronden”, aldus UNIZO. De inkomenscompensatievergoedingen kostten de federale overheid vorig jaar 1.479.571 euro. Ook op Vlaams niveau bestaan steunmaatregelen voor ondernemers die door openbare werken getroffen zijn. De Rentetoelage komt tussen in de rente op leningen van ondernemers wanneer de werken minimaal 1 maand duren.

Vorig jaar dienden 558 ondernemers hiervoor een dossier in, goed voor 4.591.979,53 euro. “Alles samen betaalden de overheden vorig jaar ruim 6 miljoen euro aan steunmaatregelen”, zegt UNIZO.  Via de Waarborgregeling stelt de Vlaamse overheid zich garant voor een bepaald deel van de lening wanneer de werken opnieuw minimum 1 maand duren. “Maar het aantal aanvragen voor de Waarborgregeling is wel op één hand te tellen”, aldus UNIZO. Zo waren er in 2012 maar 5. De ondernemersorganisatie stelt voor om de Waarborgregeling af te schaffen en optimaal in te zetten op de Rentetoelage en in de inkomenscompensatieregeling die vanaf 1 juli Vlaamse materie wordt. Daarnaast vraagt UNIZO de nieuwe Vlaamse regering om de systemen te vereenvoudigen en de steunmaatregelen meer bekend te maken bij ondernemers. De ondernemersorganisatie pleit voor een uniek aanspreekpunt voor financiële steun bij openbare werken. Deze dienst moet volgens UNIZO ook de aanvragen afhandelen.

Dat compensatieregeling bij openbare werken noodzakelijk zijn, bewijzen de cijfers uit een rondvraag van UNIZO bij 306 ondernemers die met werken te maken hadden. De werken leiden bij 7 op 10 ondernemers tot omzetdaling. Drie kwart heeft ook na de werken nog te maken met een omzetdaling. Klanten hebben bijvoorbeeld intussen een andere winkel gevonden of door de werken zijn er minder parkeerplaatsen. 15% van de ondervraagden moet kosten maken om het verlies aan inkomsten te beperken. Dat gaat dan bijvoorbeeld over het organiseren van speciale acties, extra publiciteit, eigen bewegwijzering, levering aan huis of een tijdelijke verhuis.  Ruim 1 op 6 lijdt schade als gevolg van de werken en 1 op 14 moet personeel ontslaan.

Afschaffen Waarborgregeling
UNIZO vraagt om de Waarborgregeling, gezien het beperkt aantal aanvragen, af te schaffen en optimaal in te zetten op de Rentetoelage en de inkomenscompensatie, vanaf 1 juli Vlaamse materie. Daarnaast moeten de beslissingstermijnen voor de systemen korter, de aanvraagvraagprocedure eenvoudiger en digitaal en de administratieve rompslomp voor ondernemers moet naar omlaag. Zo moet een ondernemer voor de inkomenscompensatie nu zelf een hinderattest opvragen bij de gemeente. Eenvoudiger zou zijn wanneer dit door de administratie zelf opgevraagd wordt bij de stad of gemeente. Dit gebeurt nu al voor de Rentetoelage. UNIZO bepleit bij de nieuwe Vlaamse regering een vereenvoudiging van het systeem. Ten slotte moeten de steunmogelijkheden meer bekend gemaakt worden bij ondernemers. UNIZO pleit voor een uniek aanspreekpunt voor financiële steun rond openbare werken, waar ondernemers terecht kunnen voor alle informatie omtrent compensaties voor openbare werken. Deze dienst handelt de aanvragen tot tussenkomst af en verzorgt het contact met steden en gemeenten voor de aanvraag van een hinderattest.