UNIZO: Slechts 1 op 25 ondernemers denkt dat kredietvoorwaarden versoepelen

Een op 10 ondernemers gelooft dat crowdfunding een serieuze financieringsvorm wordt

Een derde van de ondernemers vreest dat banken nog strenger zullen worden op het vlak van financiering. 1 op 5 ondernemers denkt dat de financiering nog duurder wordt en slechts 1 op 25 gelooft dat  banken de kredietvoorwaarden zullen versoepelen. Dat blijkt uit een rondvraag van UNIZO bij 707 ondernemers over verschillende aspecten van financiering. De helft van de respondenten zal proberen minder afhankelijk te zijn van de bank. “De verhouding tussen ondernemers en banken zit duidelijk nog niet helemaal goed”, zegt UNIZO-topman Karel Van Eetvelt. De recent gestarte en door UNIZO bepleite Volkslening die ook voor de financiering van KMO’s kan gebruikt worden, is volgens UNIZO een goede zaak. Spaarders kunnen aan veilige voorwaarden het ondernemerschap stimuleren en ondernemers krijgen de broodnodige zuurstof om te ondernemen”. Opvallend, slechts 1 op 10 ondernemers denkt dat de overheid alternatieve financieringsvormen zal stimuleren. Nochtans bestaat al heel wat, zoals  de kredieten via het Participatiefonds, de winwinlening, en de waarborglening van PMV  en andere. Maar die zijn volgens UNIZO weinig bekend bij ondernemers. “Er ligt hier zeker een taak voor zowel de overheid als onszelf”, zegt UNIZO.

Crowdfunding wordt volgens 9% van de bevraagden een serieuze financieringsvorm. Uit een vorige enquête bleek dat slechts 2% van de ondernemers momenteel gebruik maakt van crowdfunding. Het systeem zal volgens de ondernemers klaarblijkelijk aan belang winnen. Crowdfunding is volgens UNIZO een goed bijkomend alternatief voor ondernemers om de nodige financiële middelen te verzamelen. Op vraag van UNIZO nam de Vlaamse Regering crowdfunding eerder al op in haar Bankenplan. Meer bepaald ging onderzocht worden op welke manier crowdfunding in Vlaanderen meer kon gestimuleerd worden. Dat onderzoek werd opgeleverd. UNIZO drong eveneens aan om ook de grens om een prospectus op te stellen te verhogen. Momenteel geldt een grensbedrag van 100.000 euro. De ondernemersorganisatie pleit voor een grens van minstens 1 miljoen euro. UNIZO is dan ook tevreden dat minister Peeters de drempel voor crowdfunding wil verlagen en een aanpassing hiertoe aan de federale regelgeving zal bepleiten. De ondernemersorganisatie vraagt nu nog om werk te maken van een Vlaamse crowdlening en om ook op Brussels niveau alternatieve financieringsvormen te stimuleren.