UNIZO: Sociale media van alle leeftijden, maar het meest van jonge ondernemers

  • 7 op 10 dertigers gebruikt sociale media voor professionele doeleinden
  • 4 op 10 werkgevers geeft werknemers onbeperkte toegang tot alle sites

Uit een rondvraag van de ondernemersorganisatie bij 498 ondernemers blijkt dat net geen 1 op 2 ondernemers professioneel gebruikt maakt van sociale media. Nog eens 1 op  8 zegt dit in de toekomst te gaan doen. Opvallend, hoe jonger de ondernemer, hoe groter de kans dat hij of zij professioneel van sociale media gebruik maakt. Bij de groep dertigers zit nu al 7 op 10 ondernemers op de sociale media en ruim 1 op 7 plant het in de toekomst.  "Sociale media zijn van alle leeftijden, maar vooral jonge ondernemers zien de opportuniteiten van sociale media voor professionele doeleinden”, zegt UNIZO. Gebrek aan tijd blijkt de grootste reden (1 op 2) om niet van sociale media gebruik te maken, maar een gebrek aan kennis is voor een derde van de ondernemers een drempel. UNIZO komt hieraan tegemoet via opleidingen en workshops rond sociale media. 6 op 10 werkgevers laat zijn werknemers dan weer onbeperkt surfen op het internet. Slechts 16 procent blokkeert bepaalde sites voor zijn werknemers. 4 op 10 van wie onbeperkt mag surfen, mag ook pagina’s bezoeken die niet met het werk te maken hebben, zolang de normale taken niet in het gedrang komen. Bijna een derde mag dat doen tijdens de pauze. Dat blijkt uit een eerdere rondvraag van UNIZO bij 653 ondernemers. In de praktijk heeft vandaag slechts 15 procent van de ondernemingen een formeel beleid heeft rond het gebruik van sociale media , zo leert de enquête. Volgens UNIZO is het belangrijk om met werknemers goede afspraken te maken over het gebruik van sociale media. UNIZO ontwikkelde hiertoe een social media policy. Volgens de ondernemersorganisatie heeft het in elk geval weinig zin om de toegang tot het internet voor werknemers te blokkeren.

Volgens UNIZO kunnen werknemers fungeren als online ambassadeur voor het bedrijf. Zo werkt positieve commentaar van werknemers over het bedrijf op het net als een vorm van marketing of reclame voor het bedrijf. “En dat soort reclame is niet in geld om zetten”. Het blokkeren van de toegang tot internet heeft weinig zin. “Via de smartphone of tablet kunnen werknemers toch veelal onbeperkt surfen”. Beter is het dan volgens UNIZO om onbeperkt surfen toe te laten binnen een vooraf afgesproken IT-policy. UNIZO werkte een dergelijke IT-policy uit, met concrete afspraken en spelregels rond het gebruik van internet op het werk. De IT-policy omschrijft onder meer welk internetverkeer is toegelaten en welk niet. Zo is het niet toegelaten om te surfen naar strafbare sites, racistische opmerkingen te maken via het net of bedrijfsgevoelige informatie door te spelen. Daarnaast bevat de policy ook tips hoe je best omgaat met sociale media.

Internetverkeer werknemers controleren?
Een vraag die vaak opduikt, is of werkgevers het surfgedrag van de werknemers mogen controleren. De cao uit 2002 laat dit toe, maar enkel binnen bepaalde basisregels. Zo kan de controle enkel dienen om de belangen van de onderneming te beschermen en de intensiteit van de controle moet in verhouding staan tot die belangen. De werknemers moeten op voorhand ingelicht worden over de geplande controle en bij betwistingen moet de arbeidsrechter oordelen.