UNIZO: Sperperiode start voortaan op 1 juni en 3 december

Boek Marktpraktijken en Consumentenbescherming op 31 mei in werking

De sperperiode voor de zomerkoopjes start vanaf dit jaar op 1 juni en niet langer op 6 juni. Voor de winterkoopjes wordt dat 3 december in plaats van 6 december. Dit is het gevolg van het nieuwe Boek VI Marktpraktijken en Consumentenbescherming in het Wetboek Economisch Recht dat officieel op 31 mei in werking treedt. Eind april is hiertoe het Koninklijk Besluit gepubliceerd in het Staatsblad. UNIZO is tevreden. “Voortaan valt de sperperiode samen met de referentieperiode voor de solden. Voor de handelaars is dat veel duidelijker. Bovendien staat nu vast dat de sperperiode blijft voortbestaan. Ook hier krijgen handelaars dus zekerheid over”, zegt UNIZO.

UNIZO verwijst ook naar het verbod dat het Hof van Antwerpen winkelketen Inno oplegde om tijdens de sperperiode kortingen aan te kondigen, op straffe van een dwangsom van 500 euro per inbreuk en per afzonderlijk te koop aangeboden artikel waarvoor een prijsvermindering wordt aangekondigd of gesuggereerd tijdens de sperperiode. UNIZO noemde die uitspraak toen “een mijlpaal in de juridische strijd voor het behoud van de sperperiode”. Het behoud van de sperperiode is volgens de ondernemersorganisatie van groot belang omdat ze “de diversiteit in het winkellandschap bewaart en eerlijke concurrentie tussen de grote ketens en de detailhandel garandeert”. UNIZO roept ook op om de sperperiode correct na te leven en hierop te controleren.

De sperperiode is de periode die aan de soldenperiode voorafgaat. Binnen die periode is het verboden om prijsverminderingen aan te kondigen. Het verlagen van de prijs tijdens de sperperiode is op zich wel toegestaan. De sperperiode verbiedt enkel “aankondigingen” van prijsverminderingen, onder welke vorm dan ook. Kortingen toekennen aan de kassa – de zogenaamde fluistersolden – zijn toegelaten, zolang de handelaar er geen reclame voor maakt. Het verbod van aankondigingen van prijsverminderingen geldt niet tijdens braderieën die tijdens de sperperiode worden georganiseerd, en hoogstens vier dagen mogen duren per sperperiode.