UNIZO staat positief tegenover proefproject kilometerheffing

Maar te bekijken in totaalconcept

“Een kilometerheffing is een meer effectieve en meer rechtvaardige manier om het fileprobleem aan banden te leggen”, reageert UNIZO op het proefproject rond kilometerheffing. De drie gewesten in ons land slaan hiertoe de handen in elkaar. Volgens de ondernemersorganisatie heeft een gezamenlijk initiatief meer kans op slagen. De ondernemersorganisatie benadrukt daarnaast dat de fileproblematiek in haar totaliteit moet worden aangepakt. Ze verwijst naar de het ontsluiten van de missing links, het aanleggen van spitsstroken en een goed onderhouden wegennet.  Ten slotte moet volgens UNIZO de invoering van een kilometerheffing kaderen in een herziening van de verkeersfiscaliteit. “Het is niet de bedoeling dat de kilometerheffing bovenop bestaande kosten komt”, aldus UNIZO.  Daarnaast moet volgens UNIZO ook terdege rekening gehouden worden met het “spill-over effect” naar het openbaar vervoer en andere transportmodi dat de kilometerheffing zou kunnen teweegbrengen. “Het nu reeds verzadigde openbaar vervoersnet kan een extra toestroom niet aan. Om de capaciteit uit te breiden,  zijn investeringen nodig”, besluit UNIZO.

Volgens UNIZO is een kilometerheffing beter dan een stadstol. Ze refereert aan het voorstel om een stadstol in de hoofdstad in te voeren. Een tol draagt volgens de organisatie niet bij tot een vermindering van het fileleed. Bovendien dreigt een tol een negatieve impact te hebben op de economische activiteit van ondernemingen in die tolzone.