UNIZO steunt oproep minister-president voor meer jobs voor allochtonen, maar wil breed maatschappelijk debat.

HRM_Coach-page-001

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“De situatie van allochtonen op onze arbeidsmarkt moet inderdaad beter.” Dat benadrukt UNIZO-gedelegeerd bestuurder Karel Van Eetvelt naar aanleiding van de oproep van de Vlaamse minister-president naar de werkgevers om meer allochtonen aan te werven. UNIZO verwerpt elke vorm van discriminatie en benadrukt dat dit maar bij een heel kleine groep van werkgevers voorkomt. Het overgrote deel van de werkgevers werft medewerkers aan op basis van competenties, niet op basis van ras, geslacht, herkomst of andere fysieke kenmerken. Tegelijk benadrukt UNIZO dat er een hele reeks sociale en maatschappelijke oorzaken zijn waardoor allochtonen in België moeilijker aan een job geraken. Dit werd uitgebreid beschreven in het socio-economische monitoringrapport dat eind 2013 werd opgemaakt door de federale overheidsdienst werkgelegenheid en het Centrum voor gelijkheid van kansen en voor racismebestrijding. Daarin wordt vooral gekeken naar het falend migratiebeleid, de sterke vertegenwoordiging van allochtonen bij de laaggeschoolden en de rigide arbeidsmarkt als remmende factor. Het probleem gaat dus veel ruimer dan enkel de houding van de werkgevers. We staan voor een breed maatschappelijke opgave waarin alle betrokkenen hun verantwoordelijkheid moeten menen, werkgevers maar ook het onderwijs, de werknemers en vakbonden, de allochtonen zelf én de overheid. UNIZO blijft daarom openstaan voor overleg, gekoppeld aan realistische verwachtingen en maatregelen. “Lastenverlaging is ook in dat dossier een belangrijk onderdeel”, besluit Karel Van Eetvelt.

UNIZO ontwikkelde trouwens reeds verschillende initiatieven om de situatie van allochtonen op de arbeidsmarkt te verbeteren. Zo helpt Jobkanaal, een initiatief van UNIZO, Voka, Verso en VKW, in samenwerking met de VDAB en met de steun van de Vlaamse overheid jaarlijks mensen uit de verschillende kansengroepen zoals allochtonen, gehandicapten en ouderen aan een job. Bovendien begeleidt UNIZO werkgevers bij dergelijke aanwervingen via de HRM Coach. Dit werk is belangrijk voor de mensen uit kansengroepen zelf, maar ook vanuit socio-economisch oogpunt. Als gevolg van de vergrijzing komt er in de toekomst een krapte op de arbeidsmarkt. Het is dan zinloos om menselijk kapitaal in eigen land verloren te laten gaan om uiteindelijk bijkomende migratie te moeten organiseren om jobs ingevuld te krijgen.

Meer over: Aanwerven, Personeel
Thema: Personeel