UNIZO steunt oproep Nationale Bank om verantwoordelijkheid te nemen en sociaal overleg vlot te trekken

"Veel bedrijven zitten door hun reserves heen, ook al bouwden ze in de periode 2000-2008 substantiële buffers op. Het recordaantal faillissementen liegt er niet om", zegt UNIZO-topman Karel Van Eetvelt als reactie op het jaarverslag van de Nationale Bank van België (NBB). UNIZO ondersteunt de vraag van de NBB naar een "coherent actieplan om het groeipotentieel te ondersteunen, financiële stabiliteit te waarborgen en de houdbaarheid van de overheidsfinanciën veilig te stellen". Volgens de ondernemersorganisatie kan enkel zo het vertrouwen van bedrijven én gezinnen groeien. UNIZO sluit bij de oproep van de NBB aan om het sociaal overleg vlot te trekken. "Als sociale partner willen wij alvast onze verantwoordelijkheid nemen", aldus UNIZO. Volgens de organisatie is een drastische verlaging van de loonkosten nu prioritair. UNIZO benadrukt nog dat "in geen geval het overheidsbeslag verder mag toenemen".

Tegenover buurlanden Duitsland, Frankrijk en Nederland bouwde België sinds 1996 een loonkloof op van bijna 13 procent, rekening houdend met de uurloonkosten én de arbeidsproductiviteit. UNIZO vraagt de regering ook "in het belang van gezinnen, bedrijven én de concurrentiekracht" om de indexstudie van de Nationale Bank eindelijk vanonder het stof te halen als objectieve discussiebasis voor een sociaal en economisch verantwoorde hervorming van het indexmechanisme.

Nog volgens het jaarverslag van de NBB moet de regering niet enkel werken aan de uitgaven, maar ook aan de inkomsten. Ook vice-premier Onckelinx pleit voor extra belastingen. Voor UNIZO is het "ondenkbaar dat het overheidsbeslag verder toeneemt", zowel voor de toekomst van de bedrijven als de gezinnen. In ons land liepen de totale uitgaven op tot 53,9% van het BBP. Een stuk boven het Europese gemiddelde van 49,1%. En ook boven gidsland Duitsland (45,3%) dat net hierdoor het meeste ruimte heeft om de economie te stimuleren. De zeer hoge historische schuldgraad is een bijkomend nadeel voor België. Andere landen met een hoog overheidsbeslag hebben dit probleem niet omdat ze eerder hun financiën op orde stelden of niet lieten ontsporen. UNIZO is wel bereid de discussie over een verschuiving van de belastingdruk te voeren om ervoor te zorgen dat de loonkosten fundamenteel dalen.

Nadere info over dit persbericht:
Sanderijn Vanleenhove, UNIZO-woordvoerster, 02/212 25 44