UNIZO tevreden met lancering oproep kernversterkend winkelbeleid

‘lokale besturen die intekenen moeten ook consequent distributiebeleid hanteren’
 
'Minister President Peeters maakte zopas 13 miljoen euro vrij voor kernversterkende initiatieven.
Dat is nodig want de winkelleegstand stijgt in Vlaanderen. In december stond 7.6 % van de winkels leeg.
Reden van de leegstand is de toename van het aantal grote shoppingcenters in de rand. Die is met niet minder dan 34% gestegen. Het aantal baanwinkels is met 20 % toegenomen.
 
UNIZO roept de lokale besturen op om gebruik te maken van de Vlaamse middelen die via deze oproep ter beschikking worden gesteld. Kernversterkende initiatieven zoals de renovatie en aankoop van handelspanden volstaan echter niet. De gemeenten moeten tegelijk een degelijk detailhandelsbeleid uitwerken met daarbij aandacht voor afbakening van het winkelgebied.
 
De oproep kadert in de door de Vlaamse regering goedgekeurde winkelnota 2.0. “Die vormt een goede basis om de leegstand weg te werken maar vereist wel consequente opvolging op alle niveaus, in bijzonder het distributiebeleid” waarschuwt UNIZO.
De 270 UNIZO Lokale Ondernemersverenigingen plannen een gesprek met de gemeentebesturen omtrent de oproep en bieden hun volledige steun, knowhow en medewerking aan.