UNIZO tevreden met oprichting overlegorgaan dagbladhandel

UNIZO en haar organisatie van zelfstandige supermarkten Buurtsuper.be, de Vlaamse Federatie van Persverkopers (VFP) en het Franstalige Prodipresse pleiten al langer voor een grondige hervorming van de persverdeling in België. De Commissie Bedrijfsleven bereidde een aantal resoluties voor die de problemen van de dagbladhandel schetsen. Vandaag heeft de parlementaire commissie beslist dat er een overlegorgaan wordt opgericht teneinde oplossingen te bieden voor de problemen rond de persdistributie door AMP en de Belgische dagbladsector in het algemeen. Het overlegorgaan wordt opgericht naar Frans model en beoogt het samenbrengen van alle partijen die betrokken zijn bij de persverdeling: de uitgeverijen, AMP en andere persdistributeurs en de winkels. Dat orgaan moet dan naar oplossingen zoeken die de dagbladhandel en andere buurtwinkels die persartikels verkopen, moeten vooruithelpen. Komt het overlegorgaan niet tot een oplossing, dan moet de Commissie Bedrijfsleven zelf een maatregelen nemen.

Jaarlijks sluiten ongeveer 100 dagbladwinkels de deuren. De dalende verkoopcijfers en winstmarges door de problemen rond hun traditionele productmix (pers, tabak en kansspelen) zijn volgens UNIZO een belangrijke oorzaak. Het monopolie voor de verdeling van kranten van AMP speelt ook in hun nadeel. Persverkopers kunnen nauwelijks anders dan een typecontract van AMP te tekenen. In 2009 nog paste AMP echter eenzijdig het retoursysteem aan. In hetzelfde jaar verdubbelde AMP op dezelfde manier de maandelijkse transportkosten voor de perswinkels. Hiertegen voerden Buurtsuper.be, VFP en Prodipresse rechtsprocedures en kregen over de hele lijn gelijk van het Hof van Beroep. Op vraag van minister Vande Lanotte onderzocht de FOD Controle en Bemiddeling het retoursysteem bij 50 perswinkels en AMP zelf. Uit het onderzoek bleek dat 3 op 4 winkels problemen ondervinden bij de terugbetaling van onverkochte persartikels. Ook de tekorten zouden systematisch in het nadeel van perswinkels afgerekend worden. Volgens Vande Lanotte was het AMP-systeem structureel problematisch. Daarnaast ontvangt Bpost jaarlijks van de overheid een financiële compensatie voor de verspreiding van kranten aan particulieren. Onafhankelijke persverkopers ontvangen deze subsidie niet en worden dus manifest benadeeld.

Officieel overlegorgaan dagbladhandel
UNIZO en de bij haar aangesloten sectororganisaties van persverkopers hadden bij het Parlement gepleit om, naar Frans model, voor de oprichting van een officieel overlegorgaan voor de dagbladhandel. Dat overlegorgaan valt onder toezicht van de regering. Een vertegenwoordiger van de overheid zit het orgaan voor. Het is de bedoeling om binnen dit overlegorgaan de actuele problemen te bespreken en concrete oplossingen te zoeken. Hierbij denkt UNIZO onder andere aan oplossingen voor het manke retoursysteem van AMP, de abonnementen die uitgevers aanbieden aan particulieren en die door Bpost met financiële steun van de overheid dagelijks worden verdeeld, het invoeren van een forfaitaire vergoeding voor perswinkels bij de AMP retourverschillen. Ook andere problemen waarmee de perswinkels kampen en mogelijke oplossingen teneinde de winkelsector rendabeler te maken moeten aan bod komen in dit overlegorgaan. Het overlegorgaan zal na de werkzaamheden een rapport moeten neerleggen met de concrete gezamenlijke voorstellen. Er is ook voorzien in een spreekwoordelijke ‘stok achter de deur’: indien het overlegorgaan niet tot concrete oplossingen komt, dan kan de parlementaire commissie zelf maatregelen opleggen. UNIZO bedankt dan ook alle parlementaire fracties die het voorstel vanmiddag hebben gesteund.

Luc Ardies, Directeur UNIZO Distributie - 0475 / 55 69 95 - luc.ardies@unizo.be