UNIZO tevreden met regeringsbesluit om afgesproken beslissingen uit te voeren

"Overleg eenheidsstatuut arbeiders-bedienden moet arbeidsintensieve sectoren toekomstkansen garanderen”

UNIZO-gedelegeerd bestuurder Karel Van Eetvelt reageert tevreden op de bevestiging van de regering haar eerder genomen beslissingen omtrent onder meer de lastenverlaging, extra flexibiliteit en de loonblokkering boven index onverkort uit te voeren. Dit was noodzakelijk om rechtszekerheid te creëren voor onze bedrijven, benadrukt de gedelegeerd bestuurder. Bovendien is het een eerste stap voor de noodzakelijke zuurstof aan de ondernemingen. UNIZO herhaalt de bereidheid in een open geest tot een realistische oplossing te komen voor het eenheidsstatuut tussen arbeiders en bedienden. De vandaag gemaakte afspraken zijn voor de ondernemersorganisatie zeer belangrijk om dit overleg in een serene sfeer te kunnen starten De uitkomst van dat overleg moet perspectief geven aan arbeidsintensieve sectoren en bedrijven met veel arbeiders in dienst. Die moeten we hoe dan ook betere vooruitzichten garanderen zodat dit soort bedrijven in ons land op een rendabele manier kunnen blijven werken, besluit Karel Van Eetvelt. UNIZO gaat ervan uit dat alle sociale partners daartoe hun verantwoordelijkheid zullen opnemen.

Nadere info over dit persbericht:

Woordvoerder a.i. Axel Ronse - 0484/63 44 96 - Twitter: @axelronse - @KarelVanEetvelt