UNIZO tevreden na vernietiging milieuvergunning Uplace in Machelen door Raad van State

De Raad van State heeft vandaag de milieuvergunning voor het Shoppingcentrum Uplace in Machelen vernietigd. De vernietiging is de uitkomst van een procedure die onder andere door UNIZO werd ingeleid. UNIZO reageert tevreden en ziet in deze uitspraak een bevestiging van de bezwaren die zij reeds jaren ten aanzien van dit project gegeven heeft. Namelijk dat in de brownfieldconvenant uit 2009 afspraken zijn gemaakt door de Vlaamse regering die nadien inhoudelijk moesten worden beoordeeld in het kader van het afleveren van de milieuvergunning door diezelfde Vlaamse regering.

De Vlaamse regering kon bijgevolg niet onpartijdig oordelen over de milieuvergunning. De ondernemersorganisatie is tegen het geplande shoppingcentrum Uplace omdat het een aanslag betekent op de handelskernen in de ruime omgeving en op de daar gevestigde zelfstandigen. Bovendien zal de komst van zo’n megashoppingcentrum een nog grotere verkeershinder veroorzaken op de ring rond Brussel. En het zijn net de milderende maatregelen inzake mobiliteit die reeds als randvoorwaarde in de brownfieldconvenant werden opgenomen.

Vlaamse regering tegelijk rechter en partij – Raad van State stuurt milieuvergunning terug naar af

De vernietiging van de milieuvergunning komt er nadat UNIZO eerder in beroep ging tegen zowel de milieu- als de bouwvergunning. Op 30 mei 2012 kreeg Uplace de milieuvergunning van minister Schauvliege als laatste in de lijst van benodigde vergunningen. De Raad van State heeft de milieuvergunning nu vernietigd op grond van het feit dat er in de brownfieldconvenant uit 2009 –afgesloten tussen de Vlaamse regering en Uplace - milderende maatregelen inzake mobiliteit zijn opgenomen.

Vervolgens nam de Vlaamse regering deze milderende maatregelen als randvoorwaarde op in de milieuvergunning. Maar op die manier deed ze de facto en nu dus ook de juro afstand van haar beoordelingsbevoegdheid. “Net door te stellen dat de verbintenissen moesten worden uitgevoerd, geeft de Vlaamse regering toe dat ze niet onpartijdig is”, aldus UNIZO-topman Karel Van Eetvelt.  “Unizo meent dat het nu tijd is om het Uplace-dossier definitief te begraven”.

Perifere shoppingcentra hebben zowel economische als maatschappelijke kost

UNIZO zet haar acties tegen de andere megashoppingcentra (Docks Bruxsel – het vroeger JUST – en NEO) in de Brusselse periferie intussen verder. UNIZO is vooral tegen deze projecten omdat ze de duurzame ontwikkeling van de handelskernen in het stadscentrum in gevaar brengen.Dat blijkt duidelijk uit de ervaring met shoppingcentra die in het verleden al zijn gerealiseerd.

“Men heeft bij shoppingcentra enkel oog voor de bijkomende werkgelegenheid op korte termijn. Maar de perverse effecten op de lange termijn worden niet mee in rekening gebracht “ aldus UNIZO-topman Karel Van Eetvelt. “De inplanting van een perifeer shoppingcentrum leidt tot meer leegstand, verloedering, toenemende onveiligheid, verlies aan werkgelegenheid in de kernen en het afbrokkelen van het sociaal weefsel.”

Brussel mag zich niet stoten aan dezelfde steen

UNIZO dringt er op aan dat de Brusselse regering in het nieuwe regeerakkoord forse investeringen voorzien in het centrum van de stad, om zowel nationaal als internationaal van Brussel Centrum de belangrijkste shoppingbestemming te maken van Europa. “Wij roepen de Brusselse regering op om de budgetten die zij voorziet om te investeringen in het NEO-shoppingscentrum en Docks Bruxsel eerder te investeren in een Brussels kernversterkend beleid” aldus Karel Van Eetvelt nog.

“Dat kan door de middelen te investeren in de omgeving van de Anspachlaan en de Nieuwstraat of in de overkapping van de Ring tussen de Naamsepoort en de Louisalaan. Die overkapping kost 150 mio €, dat is goedkoper dan de 175 mio € die het Gewest in NEO investeert. Het Gewest moet hier dus ook kiezen voor een versterking van het centrum, in plaats van de megalomane en achterhaalde  perifere shoppingcentra.”

__________

HISTORIEK:

- Reeds in 2004 toen er nog plannen waren voor shoppingcenter annex skipiste aan het viaduct van Vilvoorde maakte UNIZO haar bezwaren over aan de burgemeester van Machelen,   Jean-Pierre Degroef. Robelco was toen de roerganger voor Uplace

-  De brownfieldconvenant tussen Uplace en de Vlaamse regering wordt goedgekeurd op het einde van de legislatuur van de Vlaamse regering Peeters I (mei 2009). UNIZO uit meteen haar bezorgdheid. Op het UNIZO verkiezingsdebat van 13 mei 2009 noemde Karel Van Eetvelt “nog meer grote shoppingcentra buiten de kernen onaanvaardbaar” en werd een sterk pleidooi gehouden voor kernversterkend beleid

- Op 1 september 2010 werd advies gegeven door het Nationaal Sociaal-economisch Comité voor de Distributie. UNIZO voerde daar een sterk pleidooi tegen het project, maar haalde nipt bakzeil bij de stemming. Het advies bevat de bezwaren van UNIZO. De gemeente Machelen verleende de vergunning. De strenge norm van 7 ondertekenaars voor een beroep werd evenwel niet gehaald. Gelet op het gunstig advies en gunstige beslissing werd geen beroep ingesteld bij de Raad van State en werd beslist juridische acties af te wachten in functie van de verdere vergunningsprocedures in het dossier

- In de verdere procedures voor stedebouwkundige vergunning en milieuvergunning herhaalde UNIZO haar bezwaren. Dit werd onder meer bevestigd in een 13 pagina’s tellend bezwaarschrift tegen de stedebouwkundige vergunning (augustus 2011) en een bezwaar tegen het ontwerp GRUP

- UNIZO tekende beroep aan tegen de stedebouwkundige vergunning bij de Raad voor vergunningsbetwistingen (november 2011)

- UNIZO diende een beroep in tegen de milieuvergunning voor de Raad van State (juli 2012)

- De Raad van State schorst de milieuvergunning: Uplace kan haar werkzaamheden voorlopig niet aanvatten (18 december 2012)

- De auditeur geeft een negatief advies en vraag de nietigverklaring van de milieuvergunning (18 oktober 2013)

- De Raad voor vergunningsbetwistingen, die moet oordelen over het beroep tegen de stedebouwkundige vergunning, velt een tussenarrest waarin ze aangeeft de beslissing  van de Raad van State ten gronde af te wachten (19 november 2013)

- De Raad van State vernietigt de milieuvergunning (28 mei 2014)