UNIZO tevreden over eenmaking kinderbijslag: Zelfstandigen en werknemers eindelijk gelijk voor de wet

Ook sociale toeslag voor zelfstandigen met faillissementsuitkering
 
Zelfstandigen ontvangen voortaan evenveel kinderbijslag als werknemers, namelijk 90 euro per maand voor het eerste kind. Gisteren stemde de plenaire Kamer hiertoe in. Momenteel krijgt een zelfstandige maar 84,34 euro voor het eerste kind, terwijl een werknemer 90,28 euro ontvangt. Bovendien krijgt een werknemer een leeftijdsbijslag voor zijn eerste kind, gradueel stijgend met de leeftijd. Een zelfstandige krijgt die leeftijdsbijslag niet voor al zijn kinderen. “De eenmaking zorgt ervoor dat zelfstandigen en werknemers eindelijk gelijk zijn voor de wet. Een kind is een kind. Er is toch geen enkele reden om zelfstandigen minder te geven dan werknemers?”, zegt UNIZO-topman Karel Van Eetvelt. De eenmaking zorgt tegelijk voor een administratieve vereenvoudiging. In plaats van 4 verschillende kinderbijslagstelsels met aparte uitbetalingsinstellingen, komt er nu een eengemaakt stelsel waarover de deelstaten vanaf 1 juli 2014 de bevoegdheid krijgen. Concreet betekent de eenmaking dat niet langer de sociale verzekeringsfondsen de kinderbijslag van de zelfstanden uitbetalen, maar wel de kinderbijslagfondsen.
 
UNIZO werkte actief mee aan de eenmaking van de kinderbijslag. Ze waakte daarbij ook over de continuïteit van de uitbetaling van de kinderbijslag. Daarnaast was het voor de ondernemersorganisatie van belang dat er geen bijkomende administratieve last voor zelfstandige ouders zou zijn. De Rijksdienst voor Kinderbijslag zal het nieuwe eengemaakte stelsel beheren. De zelfstandigenorganisaties treden toe tot het beheerscomité van deze rijksdienst om daar verder te waken over de goede dienstverlening aan de zelfstandige gezinnen.
 
Sociale toeslag voor zelfstandigen met faillissementsuitkering
Zelfstandigen die een faillissementsuitkering ontvangen zullen in de toekomst – op vraag van UNIZO – ook  recht hebben op een sociale toeslag. Tot op vandaag was dit voorbehouden aan langdurig werklozen, terwijl zelfstandigen die zich eveneens in een moeilijk inkomenssituatie bevonden, geen uitzicht hadden op een bijkomend steuntje in de rug.