UNIZO tevreden over fiscale vrijstelling sociaal passief

De ministerraad keurde vandaag de fiscale vrijstelling voor het zogenaamde sociaal passief goed. UNIZO drong al langer aan op de regeling en is blij dat minister Geens hieraan tegemoet komt. "De vrijstelling voor het sociaal passief is een belangrijke compensatiemaatregel voor werkgevers in het kader van het nieuwe eenheidsstatuut. Het komt er nu op aan om ook de andere compensatieregelingen in de praktijk om te zetten”, zegt UNIZO-topman Karel Van Eetvelt. De regeling kwam er op vraag van en in samenwerking met UNIZO.

De regeling voorziet erin dat werkgevers per werknemer die 5 jaar anciënniteit in het eenheidsstatuut heeft bereikt, een bepaald deel van hun winsten of baten kunnen vrijstellen van belasting. Het vrijgestelde bedrag wordt terug aan de winsten of baten toegevoegd op het ogenblik dat de betrokken werknemer het bedrijf om gelijk welke reden verlaat.