UNIZO tevreden over hervorming sociale bijdragen, maar ziet toch enkele aandachtspunten

“Zelfstandigen die in een dalende inkomenscurve zitten, krijgen nu effectief de mogelijkheid om de hoogte van hun sociale bijdragen aan te passen aan de realiteit. Dat is ontegensprekelijk positief”, zegt Karel Van Eetvelt als reactie op de hervorming van de sociale bijdragen. UNIZO is tevreden dat er na lange gesprekken in het monitoringcomité, waarin UNIZO vertegenwoordigd is, eindelijk een compromis is bereikt. Zelfstandigen betalen voortaan sociale bijdragen op het inkomen van het jaar zelf. Omdat ze zelf niet altijd kunnen inschatten hoeveel ze gaan verdienen, blijft het inkomen van drie jaar geleden als referentie gelden. Verdient de zelfstandige meer dan geschat, dan kan hij beslissen om meer te betalen. Verdient hij minder, dan kan hij een aanvraag doen om zijn bijdrage te verlagen. Wanneer het definitieve inkomen waarop bijdragen zijn betaald gekend is, dan volgt een afrekening of regularisatie.

Voor de ondernemersorganisatie was het vooral van belang dat de hervorming voor de vandaag zowat 1 miljoen zelfstandigen een stap vooruit zou betekenen. Daarenboven mocht ze geen bijkomende budgettaire impact hebben voor het sociaal statuut. Toch blijven er voor UNIZO nog drie belangrijke aandachtspunten. Zo mogen in geen geval de meerkosten die met de hervorming gepaard gaan aan de zelfstandigen worden doorgerekend. Daarnaast vreest UNIZO voor problemen wanneer zelfstandigen onverwacht, bijvoorbeeld door ziekte of economische moeilijkheden, hun activiteiten moeten stopzetten. Ten slotte moeten zelfstandigen volgens de ondernemersorganisatie ook een vrijstelling van regularisatie kunnen aanvragen.

Met de hervorming gaan bijkomende administratie en procedures gepaard. Deze moeten gefinancierd worden. In geen geval mogen deze meerkosten volgens UNIZO ten laste vallen van de zelfstandigen, bijvoorbeeld door een verhoging van de beheerskosten door de sociale verzekeringsfondsen. Daarnaast pleit UNIZO voor een compensatie voor de sociale verzekeringsfondsen zodat ze geen nadeel van de hervorming en de bijhorende investeringen ondervinden.

Het compromis voorziet dat de regularisaties of afrekeningen doorlopen na stopzetting. Als zelfstandigen nog afrekeningen ontvangen na de stopzetting van hun activiteiten, dan leidt dat tot onbegrip. Bovendien vreest UNIZO voor zelfstandigen die onverwacht hun zaak moeten sluiten. De organisatie denkt aan zelfstandigen die arbeidsongeschikt of invalide worden of zelfstandigen die omwille van een faillissement of economische en/of financiële problemen hun activiteit beëindigen. Zij zouden met dit systeem nog hoge regularisaties moeten betalen, hoewel ze op dat moment over onvoldoende middelen beschikken. UNIZO stelt daarom voor dat zelfstandigen die hun activiteit stopzetten hun dossier volledig kunnen laten afsluiten.

Het huidige voorstel voorziet dat zelfstandigen geen aanvraag kunnen indienen voor een vrijstelling van de regularisaties en de daaraan verbonden vermeerderingen. UNIZO is het daar niet mee eens. Nu loopt een zelfstandige het risico dat hij een vrijstelling van bijdragen krijgt voor een bepaald kwartaal en tegelijk een hoge regularisatiefactuur moet betalen.

Nadere info over dit persbericht:
Sanderijn Vanleenhove, UNIZO-woordvoerster, 02/212 25 44