UNIZO tevreden over hervorming sociale bijdragen: "Stap vooruit voor zelfstandigen"

“Zelfstandigen die in een dalende inkomenscurve zitten, krijgen nu effectief de mogelijkheid om de hoogte van hun sociale bijdragen aan te passen aan de realiteit. Dat is ontegensprekelijk positief”, zegt Karel Van Eetvelt als reactie op de hervorming van de sociale bijdragen die de ministerraad vandaag goedkeurde. Tijdens de onderhandelingen pleitte UNIZO steeds voor een eenvoudig en flexibel systeem. Bovendien mocht de hervorming geen bijkomende budgettaire impact hebben op het sociaal statuut. De ondernemersorganisatie is tevreden dat ze in haar opzet is geslaagd. “De hervorming is zeker een stap vooruit voor de zowat één miljoen zelfstandigen in ons land”, besluit UNIZO.

Zelfstandigen betalen voortaan sociale bijdragen op het inkomen van het jaar zelf. Omdat ze zelf niet altijd kunnen inschatten hoeveel ze gaan verdienen, blijft het inkomen van drie jaar geleden als referentie gelden. Verdient de zelfstandige meer dan geschat, dan kan hij beslissen om meer te betalen. Verdient hij minder, dan kan hij een aanvraag doen om zijn bijdrage te verlagen. Wanneer het definitieve inkomen waarop bijdragen zijn betaald gekend is, dan volgt een afrekening of regularisatie.

Nadere info over dit persbericht:
Sanderijn Vanleenhove, UNIZO-woordvoerster, 02/212 25 44