UNIZO tevreden over kaderdecreet complexe ruimtelijke investeringsprojecten

Vandaag keurde de Vlaamse regering in eerste lezing het kaderdecreet complexe ruimtelijke investeringsprojecten goed. UNIZO is tevreden. “Door dit kaderdecreet kunnen verschillende procedure-stappen nu parallel in plaats van na elkaar verlopen. Ongetwijfeld levert dit een belangrijke tijdswinst op”, zegt UNIZO-topman Karel Van Eetvelt.  Complexe projecten zijn bijvoorbeeld projecten die niet alleen vergunningen, maar ook een wijziging van de ruimtelijke bestemming vergen. Of grotere (infrastructuur)projecten waarbij verschillende alternatieven aan de orde zijn.  De procedures en aanpak voor die bestemmingswijzigingen, vergunningsaanvragen en machtigingen verlopen door dit kaderdecreet sneller en eenvoudiger. UNIZO refereert aan bijvoorbeeld de bouw van een nieuw havendok of nieuwe hoogspanningslijnen. Maar ook dossiers als de Oosterweelverbinding of de Noord-Zuid-verbinding hadden baat gehad met dit decreet. UNIZO pleit nu voor een snelle uitwerking en goedkeuring van de uitvoeringsbesluiten.

Het nieuwe planningsproces wordt gelanceerd als een drietrapsraket met startbeslissing, voorkeursbesluit en projectbesluit. Dit laat toe de verschillende alternatieven te onderzoeken en vroegtijdig te trechteren. En een definitieve keuze te maken via het “voorkeursbesluit” en deze sneller te vergunnen.

Werk maken van uitvoeringsbesluiten
Het vandaag goedgekeurde kaderdecreet past in een reeks van maatregelen van de Vlaamse regering om projecten sneller te vergunnen en te realiseren. UNIZO verwijst naar de eengemaakte omgevingsvergunning die vorige maand in eerste lezing groen licht kreeg. Via dergelijke initiatieven genieten ook lokale KMO-investeringsprojecten van de procedurele vereenvoudigingen. “Zowel het kaderdecreet complexe investeringsprojecten als de eengemaakte omgevingsvergunning geven de economie rechtstreeks en onrechtstreeks een duwtje in de rug”, besluit UNIZO.  Daarom is een snelle uitwerking en goedkeuring van de vereiste uitvoeringsbesluiten nu de dringende prioriteit.

Nadere info over dit persbericht:

Sanderijn Vanleenhove, UNIZO-woordvoerster, 02/212 25 44