UNIZO tevreden over principiële goedkeuring omgevingsvergunningsdecreet

  • “Minder administratie, kosten en tijdsverlies voor ondernemers”
  • “Snel werk maken van concrete uitwerking”

“De administratief omslachtige, tijdrovende en kostelijke procedures voor bouw- en milieuvergunningen lijken eindelijk bijna van de baan”, zegt Karel Van Eetvelt als reactie op het vandaag door de Vlaamse Regering principieel goedgekeurde omgevingsvergunningsdecreet. Met de unieke omgevingsvergunning, zou in de toekomst nog slechts één aanvraagdossier, één openbaar onderzoek, één adviesronde én één vergunningsbeslissing nodig zijn voor bedrijfsinvesteringen, -uitbreidingen of nieuwe ondernemersprojecten. Volgens UNIZO betekent dit een belangrijke stap in de vereenvoudiging van de vergunningsprocedures voor ondernemers. “Ondernemers verliezen minder tijd, besparen kosten en moeten zich door minder paperassen worstelen”, aldus UNIZO. Volgens de organisatie is de beslissing dat de unieke vergunning voor het merendeel van de investeringen en projecten van onbepaalde duur zal zijn, eveneens een positieve zaak. “Vergunningen van bepaalde duur moeten de uitzondering zijn”. UNIZO benadrukt nog dat de overheid na deze uiteindelijke goedkeuring snel werk moet maken van de concrete uitvoering, zodat “ondernemers effectief de positieve vernieuwing op het terrein merken”.

De concrete uitwerking in uitvoeringsbesluiten moet effectief leiden tot meer rechtszekerheid. Daarom moet de vergunning in principe ook van onbepaalde duur zijn. Volgens de ondernemersorganisatie werken de huidige, ruime mogelijkheden van burgers en administraties om bezwaren in te dienen en beroepsprocedures aan te spannen nu té vaak vertragend. Daarom vraagt UNIZO om de beroepsmogelijkheden te schrappen voor instanties of overheden die al bezwaar indienden in eerste aanleg.

Nadere info over dit persbericht:
Sanderijn Vanleenhove, UNIZO-woordvoerster, 02/212 25 44