UNIZO tevreden over wijzigingen minister Lieten aan innovatiebeleid: “KMO’s meer kansen om te innoveren”

Wijzingen kwamen er op vraag van en na overleg met UNIZO

“KMO’s hebben zelden voldoende budget om te innoveren. Het innovatiebeleid zo aanpassen opdat KMO’s meer kansen krijgen om te innoveren, is dan ook een logische stap”, zegt UNIZO-topman Karel Van Eetvelt naar aanleiding van de aanpassingen van minister Lieten aan het innovatiebeleid. Zo verhoogt het maximale subsidiepercentage bij samenwerking met een KMO, gaat het subsidieplafond voor kmo’s naar omhoog en komt er innovatieondersteuning ook voor bedrijving die zelf niet actief innoveren, maar wel innovaties van andere bedrijven gebruiken. “Op die manier vinden innovaties sneller de weg naar de markt en wordt het technologisch niveau van een grote groep bedrijven opgekrikt”, aldus UNIZO. In maart nog trok UNIZO aan de alarmbel omdat bijna 60 procent van de innovatiesteun naar multinationals ging en niet naar KMO’s.

Bovendien hekelde de ondernemersorganisatie het innovatiebeleid omdat het te sterk gericht was op een selecte club van grote bedrijven met eigen grote budgetten. UNIZO vroeg dan ook overleg met het kabinet Lieten om te bekijken op welke manier het innovatiebeleid en specifiek het IWT meer op KMO’s kan worden afgestemd. De organisatie wees in dat kader op de al bestaande samenwerking in een project om de absorptiecapaciteit en innovatievermogen van de KMO’s in Vlaanderen te versterken. UNIZO werkt ook vandaag al samen met de provinciale innovatiecentra die de KMO’s moeten aanzetten en begeleiden in hun innovatieprojecten. De ondernemersorganisatie is dan ook tevreden dat zij bij minister Lieten gehoor kreeg.

Innovatie is cruciaal voor alle KMO’s. 89% van hen was er het voorbije jaar actief mee bezig, zo blijkt uit de UNIZO-studie innovatiebeleid. De meesten, 69%, innoveren dankzij eigen medewerkers, 62% betrekt ook leveranciers en 41% de klant. Maar open innovatie, waarbij KMO’s steunen op externe kenniscentra, is nog te weinig realiteit. Uit hetzelfde onderzoek bleek dat slechts 11% van de KMO’s voor innovatie samen met een universiteit werkt, 13% met een hogeschool. Volgens UNIZO durven KMO’s de brug naar externe kenniscentra vaak niet te maken. De aanpassingen aan het innovatiebeleid moeten dit nu verhelpen.

Nadere info over dit persbericht:
Sanderijn Vanleenhove, UNIZO-woordvoerster, 02/212 25 44