UNIZO: toekennen tijdelijke werkloosheid groente- en fruitsector goede zaak. Maar nog bijkomende steunmaatregelen nodig na exportverbod Rusland

UNIZO hoopt dat het niet bij deze ene maatregel zal blijven. Zo pleit het voor de invoering van een steunfonds voor bedrijven die getroffen worden door het exportverbod.

Belang export naar Rusland niet te onderschatten
België heeft een zeer open economie en is sterk afhankelijk van de export. De totale export bedraagt maar liefst 90% van het BBP. De export is dan ook een onmisbare motor van onze welvaart. De export naar Rusland bedraagt 4 tot 5 miljard euro per jaar. Daarmee is Rusland de 11de exportbestemming van Vlaanderen.

Tijdelijke werkloosheid in augustus en september, maatregel verlengen indien nodig
Heel wat groente- en fruitbedrijven voeren producten uit naar Rusland. Door het exportverbod dat Rusland heeft afgekondigd, loopt voor deze bedrijven de omzet (sterk tot helemaal) terug. Maar de vaste kosten blijven. Het spreekt vanzelf dat het allesbehalve evident is om lonen verder uit te betalen als de omzet terugloopt.

Het systeem van de tijdelijke werkloosheid brengt soelaas: de arbeidsovereenkomst wordt geschorst maar niet ontbonden en de RVA betaalt aan de werknemer een dagvergoeding.
Bij de groente- en fruitbedrijven gaat het om tijdelijke werkloosheid wegens overmacht.

Nood aan nog andere steunmaatregelen – (tijdelijk) steunfonds kan soelaas brengen
UNIZO pleit naast arbeidsrechtelijke maartregelen ook voor de invoering van een (tijdelijk) steunfonds voor bedrijven die getroffen worden door het exportverbod. Volgens UNIZO kan de coördinatie van zo’n steunfonds worden overgelaten aan Flanders Investment and Trade, het Vlaams Agentschap voor Internationaal Ondernemen.

Dit geeft de getroffen exporteurs de tijd om andere afzetmarkten te vinden. De Vlaamse Economische Vertegenwoordigers die aanwezig zijn in zowat 90 kantoren in 70 landen kunnen de getroffen bedrijven helpen bij het zoeken van alternatieve markten voor hun producten.

Meer weten? Contacteer UNIZO-woordvoerster Sanderijn Vanleenhove
T 02/212.25.44 - M 0479/44.50.78 - E-mail: sanderijn.vanleenhove@unizo.be