UNIZO-topman Karel Van Eetvelt ruilt voor één dag van job met Frank Van Massenhoven (FOD Sociale Zaken)

Het Radio1-programma Hautekiet gaat de uitdaging aan om de vooroordelen rond de ‘luie’ ambtenaar aan de realiteit te toetsen. Daarom zocht het programma werknemers bij de privésector die een dagje wilden meedraaien bij de overheid. Ook UNIZO-topman Karel Van Eetvelt gaat voor één dag bij de overheid werken. Hij ruilt vandaag zijn job met Frank Van Massenhoven van de FOD Sociale Zaken. “Deze jobruil vind ik een unieke kans om te kijken hoe de FOD en de overheidssector in het algemeen werkt”, zegt Karel Van Eetvelt. In de voormiddag woont Karel Van Eetvelt een vergadering bij op de FOD Sociale Zaken. Frank Van Massenhoven doet hetzelfde bij UNIZO. In de namiddag geven beide topmannen een lezing over Het Nieuwe Werken op de terugkomdag van de alumnivereniging van de Antwerp Management School. Karel Van Eetvelt vanuit de privésector, Frank Van Massenhoven vanuit de overheidssector.

Nadere info over dit persbericht:
Sanderijn Vanleenhove, UNIZO-woordvoerster, 02/212 25 44