UNIZO treedt oproep CEO Volvo tot loonlastverlaging bij: 'Acht op tien KMO's met personeel vindt loonkost te hoog”

“De CEO van Volvo legt de vinger nog maar eens op de open wonde. De loonlasten in ons land zijn veel te hoog”. UNIZO treedt hiermee de uitspraken van de CEO van Volvo aan het adres van minister-president Peeters bij. Deze wees de minister-president tijdens zijn bezoek aan Volvo op de noodzaak om de loonlasten te verlagen ten voordele van de concurrentiekracht. “Een oud zeer die nog lang niet verholpen is”, aldus UNIZO. In maart duidde nog acht op tien KMO’s met personeel in een grootschalige enquête bij 2.682 ondernemers de hoge loonkost als grootste probleem aan. UNIZO benadrukt nog dat KMO’s in België goed zijn voor 67,7% van de werkgelegenheid en 61,1% van de toegevoegde waarde. UNIZO dringt dan ook aan op een bijkomende en noodzakelijke loonlastenverlagingschok van 5% in het belang van de competitiviteit van de KMO’s. UNIZO is bereid om samen met de federale regering op zoek te gaan naar goede budgettaire oplossingen om die fundamentele en noodzakelijke loonlastenverlaging te realiseren.