UNIZO: Unieke ombudsdienst positief, maar niet aangepast aan noden KMO’s

UNIZO reageert positief op een uniek contactpunt voor alle consumentklachten zoals minister van consumentenzaken Vande Lanotte voorstelt. "Consumenten hebben nood aan een contactpunt, van waar ze worden doorverwezen naar de bevoegde ombudsdienst", benadrukt UNIZO. Ook KMO’s hebben in theorie toegang tot de ombudsdienst bij klachten over een consument, maar “in de praktijk is het voor hen geen nuttig instrument”. Zo zijn volgens UNIZO de procedures van de ombudsdienst niet aangepast aan de noden van de KMO’s. De ondernemersorganisatie vraagt om de ombudsdienst meer toegankelijk te maken voor KMO’s. Ten slotte pleit UNIZO voor een gelijkaardig alternatief geschillensysteem voor B2B-klachten. 

De KMO moet voor geschillen nu nog te vaak naar de rechtbank stappen. Dergelijke gerechtelijke procedures zijn doorgaans duur, tijdrovend en hypothekeren de verdere commerciële relatie. Een efficiënt alternatief systeem dat kostenbesparend en efficiënt werkt om geschillen tussen ondernemingen onderling te behandelen is dan ook noodzakelijk, aldus UNIZO. "Net als de consument, bevindt de KMO zich immers vaak in een zwakke positie tegenover zijn leveranciers of tegenover andere grotere ondernemingen. Daar waar de consument wordt beschermd door de wetgeving inzake consumentenbescherming, is dat voor de KMO niet het geval", besluit UNIZO.

De Federatie Vrije Beroepen, bij UNIZO aangesloten, is tevreden dat het contactpunt fungeert als een soort van portaal. "Vrije beroepen hebben sowieso via hun Ordes en Instituten een eigen klachtendienst. Een eengemaakte ombudsdienst voor alle sectoren is niet realistisch. Voor wie wel een klachtensysteem heeft dient de ombudsdienst als uniek contactpunt, voor sectoren zonder als een eigenlijke ombudsdienst", aldus de Federatie.