UNIZO: Verkoop tabak aan min 16-jarigen verantwoordelijkheid van iedereen

Het aantal overtredingen tijdens controles van de FOD Volksgezondheid op de verkoop van tabak aan min 16-jarigen bij krantenwinkels, supermarkten en nachtwinkels in 2013 is verdubbeld ten opzichte van 2012. Daarenboven zijn er inbreuken op de regels bij verdeelautomaten. Voor UNIZO is het duidelijk. “Tabak, maar ook alcohol en loterijproducten verkopen aan min 16-jarigen is verboden. Dat de FOD hier controles op doet, is geen probleem”, zegt UNIZO.  Wel benadrukt de ondernemersorganisatie dat het niet enkel de verantwoordelijkheid is van de winkeliers. “Ook de ouders, opvoeders én de jongeren zelf dragen verantwoordelijkheid”, aldus UNIZO.

De ondernemersorganisatie verwijst bovendien naar de dubieuze regelgeving in ons land. Tabak, alcohol of loterijproducten verkopen aan min 16-jarigen mag niet, maar die producten gebruiken wel. Volgens UNIZO kan een verbod enkel werken als het zowel voor de verkoper als de gebruiker geldt.  UNIZO verwijst naar de drank- en horecawet die op 1 januari 2013 in Nederland in werking trad. Nederlandse jongeren zijn voortaan strafbaar als ze alcohol bij zich hebben op openbare plekken. Een verbod om alcohol aan die jongeren te verkopen, sluit daar naadloos op aan. De Nederlandse gemeenten houden toezicht op de naleving van de wet. UNIZO pleit voor een gelijkaardig systeem in België.

Volgens een UNIZO-enquête bij winkeliers volgt ook negen op de tien winkels de wetgeving en controleert de leeftijd van hun klanten. Maar daardoor raakt vier op de tien winkeliers serieus in de knoei. In de meeste gevallen blijft het beperkt tot een discussie met de jongeren of hun ouders. Maar één op de vijf winkeliers krijgt geregeld te maken met verbale agressie en in één op de twintig winkels komt het nu en dan zelfs tot fysieke agressie. Minstens even erg is dat het naleven van de regels bij 44 procent van de winkeliers tot groot klantenverlies leidt. Bijkomend probleem: ruim 60 procent van de verkopers kreeg al te maken met jongeren die liegen over hun leeftijd.