UNIZO: Verplichting extra vormingsdag extra kost en houdt geen rekening met realiteit bedrijven

 De regering werkt op dit ogenblik aan een ontwerp van Koninklijk Besluit dat bedrijven zou verplichten ‘minimaal 1 dag formele voortgezette beroepsopleiding per werknemer per jaar’ te voorzien. UNIZO noemt deze maatregel ‘onaanvaardbaar’. Volgens de ondernemersorganisatie houdt de regering geen rekening met gunstige evolutie van de opleidingsinspanningen. Zo ging in 2010 2,4% van de loonkost van bedrijven naar vormingsinspanningen, tegenover 1,6% in 2005.  Deze maatregel doet volgens de ondernemersorganisatie ook de geplande inspanning van de federale regering om de loonlasten te verlagen volledig teniet. “Op die manier wordt het competitiviteitspact een echte vestzak-broekzak-operatie met de bedrijven zelf en hun werknemers als grote verliezers”, zegt UNIZO-topman Karel Van Eetvelt.

UNIZO benadrukt ook dat de regering met de voorgestelde maatregel helemaal geen rekening houdt de realiteit op het terrein, het verschil in vormingsbehoeften tussen bedrijven en sectoren en tussen verschillende werknemers en met de specificiteit van de KMO's “voor wie dergelijke lineaire maatregelen vaak onhaalbaar zijn”.  “Door aan deze maatregel een boete te koppelen is dit noch min noch meer een verkapte lastenverhoging voor vele KMO's”, besluit UNIZO. UNIZO vraagt de regering nadrukkelijk om de bijkomende verplichting te schrappen. Ze schreef hierover een brief naar de eerste minister.