UNIZO: Versoepeling 309%-regel belangrijke stap voor KMO's

  • 309% niet toepasbaar bij aanduiding ‘genieter’ voordeel en wanneer dat voordeel alsnog wordt belast
  • Versoepeling geldig vanaf aanslagjaar 2014

Wie private kosten door zijn vennootschap wil laten betalen, moet daarvoor een bewijsstuk (fiscale fiche) kunnen voorleggen. Ontbreekt die fiscale fiche, of is ze onvolledig, dan riskeert de ondernemer een sanctie. Die sanctie is de zogenaamde bijzondere aanslag geheime commissielonen die 309% bedraagt. Voor UNIZO is het onaanvaardbaar dat “sommige controleurs de 309% gebruiken als drukkingsmiddel om de belastingplichtige tot een akkoord te dwingen”. Daarnaast benadrukt UNIZO dat het niet altijd duidelijk is of “een kost een privaat, dan wel beroepsmatig karakter heeft”. UNIZO pleit al langer voor een bijsturing van de regeling en vroeg daarover overleg met de regering en de FOD Financiën. Dat overleg levert nu resultaat op.  Vanaf het aanslagjaar 2014 kan de fiscus de 309%-regel niet toepassen als de vennootschap aantoont wie van het voordeel geniet én als die laatste alsnog akkoord gaat met een belasting op het voordeel.

UNIZO is tevreden met deze versoepeling, maar volgens de ondernemersorganisatie blijven er heel wat pijnpunten. Zo geldt de versoepeling pas vanaf het aanslagjaar 2014. Hierdoor blijven de problemen met de huidige regeling bestaan. Bovendien is het onduidelijk welke regels  gelden tot wanneer de versoepeling in werking treedt. Daarnaast kan de vennootschap in de nieuwe regeling de kosten van het toegekende voordeel (bijvoorbeeld de aankoop of leasing van een bedrijfswagen) niet aftrekken met een dubbele economische belasting als gevolg. De ‘genieter’ wordt op het voordeel belast en de vennootschap kan de kosten niet aftrekken. UNIZO vraagt in de eerste plaats om de omzendbrief over de huidige regeling aan te passen zodat het “voor iedereen duidelijk is welke regels tot de versoepeling gelden”.  De ondernemersorganisatie herhaalt dat “de 309% niet gepast is bij kleine foutjes of misrekeningen” en dat die “zeker niet mag gebruikt worden als dwangmiddel”. Daarnaast bepleit UNIZO een nieuwe omzendbrief die de regels verduidelijkt die zullen gelden vanaf het aanslagjaar 2014, alsook de toepassing en interpretatie ervan. Minister Geens heeft al laten weten dat deze er komt.