UNIZO verwacht grotere administratieve rompslomp bij export via luchtvracht

  • Vanaf 29 april statuut ‘Known Consignor’ noodzakelijk voor exporterende ondernemers
  • Slechts enkele tientallen ondernemers hebben statuut
  • UNIZO-webinar sensibiliseert

Vanaf 29 april moet elke onderneming die via luchtvracht wil exporteren als een gevolg van een Europese Richtlijn over statuut ‘Known Consignor’ beschikken. Acht op tien exporterende bedrijven werkt vandaag met luchtvracht, slechts tientallen hebben het vereiste statuut. “Wie het statuut niet heeft, moet zijn exportactiviteiten voortaan volledig laten screenen. Een dure en vooral tijdrovende aangelegenheid en vaak funest voor bederfbare producten. Bovendien een extra administratieve rompslomp”, zegt UNIZO-gedelegeerd bestuurder Karel Van Eetvelt. “Veel ondernemers weten ook niet dat de regelgeving verandert en staan dus mogelijk voor een zeer onaangename verrassing eind april”, aldus nog UNIZO.

De procedure om het statuut aan te vragen is volgens de ondernemersorganisatie daarenboven zeer onduidelijk. UNIZO vraagt van de overheid om de voorwaarden concreet aan de bedrijven te communiceren en hen bij te staan bij de aanvraag. Ten slotte vreest UNIZO voor een bottleneck wanneer ondernemers het label nu nog via de bevoegde FOD Mobiliteit aanvragen. UNIZO vraagt om “alle hens aan dek te roepen” om de aanvragen te verwerken.

Uit een onderzoek van UNIZO Internationaal en DHL Express bij 380 internationaal actieve KMO’s blijkt dat bijna 83% van de internationaal actieve ondernemingen op zeer regelmatige basis via luchtvracht verzendt. Slechts 1,2% diende een aanvraag voor het label in. Nochtans omschrijft 70% van de exporterende ondernemingen zijn luchtvracht als ‘tijdskritisch’. Deze bedrijven dreigen met de nieuwe regelgeving nu in de problemen te komen.

Onduidelijkheid over statuut
Het label ‘Known Consignor’ (Bekende Afzender) vervangt het oude, dat enkel erkende agenten konden uitgeven. Het nieuwe statuut wordt uitgegeven door de FOD Mobiliteit Directoraat-Generaal der Luchtvracht. Daarnaast moet de onderneming in de EG-gegevensbank van Bekende Afzenders opgenomen zijn. Veel ondernemers weten echter niet dat het nieuwe statuut van ‘Known Consignor’ eraan komt. Bovendien heerst er onduidelijkheid over hoe je aan alle vereisten van het label kan voldoen. Zo is een opleiding veiligheid voor het personeel één van de criteria, maar die opleiding bestaat niet in België. Volgens de organisatie zouden de veiligheidsvoorschriften over de verschillende systemen heen ook beter op elkaar moeten afgestemd worden, bijvoorbeeld met het AEO-statuut. Voor de iets grotere KMO’s zou dit alvast een stap vooruit zijn.

Sensibiliseren ondernemers – Extra mankracht bij FOD Mobiliteit
Om ondernemers alsnog over het nakende statuut te informeren, lanceert UNIZO Internationaal een online opleiding (webinar) op haar website www.unizo.be/internationaal. Exporterende bedrijven vinden er info over wat precies verandert en krijgen er praktisch advies. Aan de FOD Mobiliteit vraagt de ondernemersorganisatie om voldoende mankracht in te zetten om de aanvragen voor het statuut te verwerken.

Bericht aan de redacties: we kunnen u in contact brengen met ondernemers die hierover willen getuigen.

Nadere info over dit persbericht:
Sanderijn Vanleenhove, UNIZO-woordvoerster, 02/212 25 44