UNIZO: Vlaanderen moet kans om handelskernen te versterken benutten

IKEA-wet regionaliseert

Morgen, 1 juli, is de 6e Staatshervorming een feit. Een aantal zaken wordt dan geregionaliseerd. Waaronder de zogenaamde IKEA-wet. De aanvragen hiertoe moeten nog steeds via de gemeenten verlopen, maar Vlaanderen behandelt het advies en eventuele beroepsprocedures. Volgens UNIZO is dit de kans voor de Vlaamse regering om de leegstand en het dalende winkelaanbod in de stadskernen aan te pakken. De Vlaamse Winkelnota’s en het ontwerpdecreet Integraal Handelsvestigingsbeleid (het zogenaamde Valentijnsakkoord) zijn goede initiatieven, maar moeten nu nog concrete uitvoering krijgen. De leegstand neemt namelijk nog toe en meer baanwinkels of grotere shoppingcentra buiten het stadscentrum krijgen vergunningen. UNIZO vraagt om via de geplande regionalisering van de IKEA-wet de socio-economische vergunning snel in de bouw- en omgevingsvergunning te integreren. “Op die manier kunnen steden en gemeenten een consequent handelsvestigingsbeleid voeren op basis van ruimtelijke ordening”, zegt UNIZO.

De ondernemersorganisatie vraagt ook om binnen het Agentschap Ondernemen een Vlaams distributiecomité op te richten dat moet waken over het kernversterkend beleid. Ook moeten de steden en gemeenten de mogelijkheid krijgen om kernwinkelgebieden en winkelarme gebieden concreet af te bakenen. "Aanvragers weten daardoor vanaf het begin of een bepaald project kan of niet". Lokale overheden moeten daartoe de mogelijkheid krijgen om kleinhandelsreglementen vast te leggen, zoals voorzien in het Valentijnsakkoord. Leegstand moet aangepakt worden via stimuleringsmaatregelen. Dat kan o.m. door de oprichting van een handelspandenfonds, gevel- en renovatiepremies, en/of subsidies voor creatie van wonen boven winkels.

Uit de ruimtelijke spreiding van de winkels blijkt dat het Vlaams Gewest gekenmerkt wordt door een sterke verspreide bewinkeling. Slechts 28 % van de totale winkeloppervlakte is gesitueerd in het centrale winkelgebied. 44 % is verspreide bewinkeling. Uit de tussentijdse bevindingen van de interprovinciale studie detailhandel blijkt dat het aanbod winkeloppervlakte in Vlaanderen is gestegen tot in totaal 12,6 miljoen vierkante meter. Maar dat extra aanbod situeert zich voornamelijk in de periferie en niet in de centra. Zo nam het aanbod in de periferie toe met 1,5 miljoen vierkante meter, in tegenstelling tot een afname van maar liefst 114.000 vierkante meter in de kernen. Daarbij komt nog dat het effectieve gebruik van de panden daalde met 6,8 procent en dat de winkelleegstand steeg van 4,9 tot 7,2 procent.

Thema: Juridisch