UNIZO voorstander afschaffen feestdag

In eerste reactie staat UNIZO positief tegenover het afschaffen van een vakantiedag. Dat voorstel ligt nu bij de begrotingsonderhandelaars als besparing op tafel. “Wij vragen al langer een drastische lastenverlaging. Als dat kan onder andere via het afschaffen van een feestdag, dan moeten we het gesprek hierover durven voeren”, zegt UNIZO. 

Feestdagen hebben volgens de ondernemersorganisatie een impact op de kosten en de arbeidsorganisatie in onderneming.  Zo moeten werkgevers hetzelfde loon aan hun werknemers uitbetalen alsof ze die dag gewerkt zouden hebben. Hetzelfde geldt voor premies en voordelen in natura. Verrichten werknemers op de feestdag wel prestaties, dan zijn in een aantal sectoren zelfs extra premies voorzien. "Een feestdag afschaffen, zou de loonkost voor werkgevers dus verlichten", zegt UNIZO. Een feestdag afschaffen biedt ook opportuniteiten aan bedrijven en winkels die anders de deuren moeten sluiten.

Volgens UNIZO moeten de onderhandelaars zich echter niet vastpinnen op Pinkstermaandag, de dag die nu ter bespreking voorligt. De ondernemersorganisatie vraagt om ook andere feestdagen dan Pinkstermaandag als optie open te houden. “Een andere feestdag afschaffen zou misschien minder impact hebben op bijvoorbeeld de horeca en toerisme”, aldus UNIZO.