UNIZO voorzichtig positief over voorstel spreiding vakantieperiodes

Touroperators Jetair en Thomas Cook pleiten voor een afwijkende vakantieregeling voor Vlaanderen en Wallonië. In een eerste reactie staat UNIZO voorzichtig positief tegenover het voorstel. In de ons omringende buurlanden bestaat het systeem al. De ondernemersorganisatie ziet voordelen voor de horeca en distributie. “Hetzelfde aantal mensen doet aankopen of trekt erop uit voor vakantie, maar doet dat over een meer gespreide periode. Dat is rustiger voor zowel de consument als de ondernemer”. Bovendien krijg je een gespreid seizoen, waarvan hoteliers of campinguitbaters kunnen genieten. “Een hotel kan bijvoorbeeld in de krokusvakantie twee keer volgeboekt zijn. De ene week met meer Vlamingen, de andere week met meer Walen”. Ook voor de bouwsector ziet UNIZO niet meteen problemen. “Collectief verlof gebeurt in samenspraak met de vakbonden en afwijkingen zijn nu al onder voorwaarden mogelijk. Ook het bouwverlof verschilt nu al van provincie tot provincie”.  UNIZO wijst er wel op dat het voorstel gevolgen kan hebben voor de vakantieregeling van werknemers in bedrijven waar zowel Vlamingen als Walen werken. “Het voorstel heeft een impact op het onderwijs, de kinderopvang en de bedrijfswereld. Wil men het voorstel doorvoeren, dan moet dit in elk geval na overleg met alle betrokken sectoren”, besluit UNIZO.