UNIZO vraagt regering om verbod op verkoop met verlies te bevestigen

  • Europees Hof van Justitie laat uitweg toe voor Belgisch verbod op verkoop met verlies
  • Belgisch verbod op verkoop met verlies beoogt eerlijke concurrentie tussen bedrijven en is daarom conform Europese regelgeving
  • Afschaffing verbod op verkoop met verlies leidt tot: groter risico op prijsafspraken, minder concurrentie en faillissementen bij KMO's in distributie én nijverheid

Volgens het Europees Hof van Justitie is het Belgische verbod op verkoop met verlies in strijd met de Europese regelgeving als consumentenbescherming het doel zou zijn. Daarmee legt het Hof de bal opnieuw in het kamp van de Belgische rechters en regering die de knoop definitief moeten doorhakken. Europa beschermt consumenten tegen misleidende handelspraktijken en verbiedt lidstaten om daarin verder te gaan dan de Europese regelgeving. UNIZO benadrukt echter dat het Belgisch verbod op de verkoop met verlies niets met consumentenbescherming te maken heeft, maar alles met het vrijwaren van de eerlijke concurrentie tussen bedrijven onderling. Dit werd trouwens bij de totstandkoming van de wet en de voorbereidende stukken uitdrukkelijk bevestigd. De discussie is gelijkaardig aan die van de Belgische sperperiode. Het Europees Hof van Justitie verklaarde toen ook dat lidstaten vrij zijn om maatregelen te nemen als die de bedoeling hebben de eerlijke concurrentie tussen bedrijven te vrijwaren. “ Op dit moment werkt de regering aan een nieuw Wetboek Economisch Recht, waarin het verbod op verkoop met verlies gewaarborgd wordt. UNIZO wil snelle bevestiging van de Belgische regering dat het verbod enkel eerlijke concurrentie beoogt. “Europa geeft in dit dossier geen rode, maar een gele kaart. Als de regering eerlijke concurrentie als doel van het verbod bevestigt, dan kunnen we het verbod behouden”, aldus UNIZO.

UNIZO wijst alvast op de nefaste gevolgen die de afschaffing van zo’n verbod voor de economie en de samenleving zou hebben. De verkoop met verlies is een destructieve marketingstrategie die enkel de grootste marktspelers hanteren om zich te ontdoen van de concurrentie. Het is een strategie op korte termijn. Eenmaal bedrijven hun doel – lees: een groter marktaandeel – verwezenlijken, dan normaliseren de prijzen opnieuw. Veel zelfstandige winkels dreigen hiervan het slachtoffer te worden.

Nederlands onderzoek bevestigt gevolgen van verkoop met verlies
In Nederland is verkoop met verlies wel toegelaten. Daar onderzocht EIM (een onafhankelijk instituut dat economisch en sociaal beleidsonderzoek uitvoert voor overheden, beleidsinstanties en brancheorganisaties) als gevolg van de prijzenoorlog door Albert Heijn in 2003 de nadelen van de Nederlandse prijzenoorlog. Conclusie: het aantal Nederlandse zelfstandige supermarkten kwam onder druk te staan. Daarenboven verminderde het aantal personeelsleden in supermarkten (ketens en zelfstandigen) op één jaar tijd met 17.000 of omgerekend 10.000 FTE.

UNIZO concludeert dat de afschaffing van de verkoop met verlies in België zou leiden tot job-, omzet-, winstverlies én een daling van het aantal supermarkten. Vooral de zelfstandigen dreigen daarvan het slachtoffer te worden. Er werken momenteel 100.000 werknemers in de voedingsdetailhandel, waarvan KMO’s de helft tewerkstellen. Gevolgen zijn er niet enkel op het socio-economische vlak, maar ook op maatschappelijk niveau. Zo zouden buurtsupermarkten moeten sluiten, waardoor minder mobiele consumenten zoals ouderen geïsoleerd geraken. Daarenboven is elke consument dan sowieso aangewezen om met de auto de boodschappen te doen. Ook de vele KMO’s, die toeleverancier zijn van ketens, zouden bij een prijzenoorlog nog meer onder druk worden gezet om hun marge, leverancierskrediet en andere voorwaarden in het voordeel van de ketens aan te passen. De maatregel zou hoe dan ook leiden tot een verschraling van het aanbod van winkels in de voedingshandel in zijn geheel, maar ook tot een verschraling van het aanbod in de winkels zelf. Nadelig voor de consument die op de koop toe prijsafspraken riskeert als enkel grote ketens het Belgische winkellandschap domineren.

Nadere info over dit persbericht:
Sanderijn Vanleenhove, UNIZO-woordvoerster, 02/212 25 44