UNIZO: "Wie lang genoeg heeft gewerkt, moet onbeperkt kunnen bijverdienen"

“Alle gepensioneerden moeten naar het actieve leven kunnen terugkeren.”

“Wie voldoende lang heeft gewerkt en sociale bijdragen heeft betaald, moet onbeperkt kunnen bijverdienen.” UNIZO is dan ook tevreden met de beslissing van de ministerraad vandaag om de regels rond het bijverdienen na pensioen te versoepelen voor werknemers en zelfstandigen. “In een steeds vergrijzende maatschappij moet een pensioneerde die wil werken, dat ook kunnen. Net zoals 50-plussers niet automatisch afgeschreven zijn op de arbeidsmarkt, mogen ook gepensioneerden niet gedwongen inactief worden.” Voor wie vervroegd op pensioen gaat, blijven logischerwijze wel bepaalde beperkingen van kracht. In een volgende stap wil UNIZO deze gepensioneerden, die geen lange loopbaan achter de rug hebben, de mogelijkheid geven om terug te komen op hun beslissing om met pensioen te gaan. Zowel werknemers als zelfstandigen.

Het onbeperkt bijverdienen geldt voor 65-plussers met een loopbaan van 42 jaar. Voor gepensioneerden die jongeren zijn dan 65 jaar of voor 65-plussers die geen 42 loopbaanjaren hebben, blijven inkomensgrenzen van toepassing. Voor hen komt er wel een belangrijke versoepeling in geval van overschrijding van deze grenzen. Vroeger gold als sanctie dat het pensioen proportioneel verminderd werd, zolang de inkomensgrenzen niet met meer dan 15% werden overschreden. Dit wordt nu 25%. Wie daar nog boven gaat, zal zijn pensioen volledig geschorst zien. Men krijgt dan een jaar geen pensioen, maar betaalt wel sociale bijdragen.

Voor zelfstandigen beschouwt men zo’n jaar waarin het pensioen is geschorst, als een gewoon loopbaanjaar. Eenmaal het pensioen terug ingaat, worden dus bijkomende pensioenrechten toegekend. De gepensioneerde zelfstandigen hebben de facto dus de mogelijkheid om op hun pensioenbeslissing terug te komen en het actieve beroepsleven terug op te nemen. Werknemers hebben die mogelijkheid echter niet. Bij een te grote overschrijding van de grenzen wordt het pensioen geschorst, zonder dat bijkomende rechten kunnen worden opgebouwd. Dit stimuleert een terugkeer naar het actieve leven niet.

Vandaag gaan nog te veel mensen te vroeg met pensioen. Voor UNIZO moeten deze mensen niet onbeperkt kunnen bijverdienen, in tegenstelling tot wie wel een lange loopbaan achter de rug heeft. Wel moet het volgens UNIZO voor hen mogelijk zijn om op hun pensioenbeslissing terug te komen.

Nadere info over dit persbericht:
Sanderijn Vanleenhove, UNIZO-woordvoerster, 02/212 25 07

Thema: Personeel