UNIZO: Wijziging garantiewetgeving extra lasten en kosten voor ondernemers

Extra lasten en kosten zijn volgens UNIZO het gevolg van de 2 voorstellen die de Senaatscommissie dinsdag goedkeurde om de garantiewetgeving te hervormen. Een eerste voorstel verplicht handelaars om consumenten via een mededeling op het kasticket te waarschuwen dat het kasticket na verloop van tijd kan verkleuren of vervagen, waardoor het onleesbaar wordt en niet meer als garantiebewijs kan dienen. “Onzin”, zegt UNIZO. “Ook een rekeninguittreksel of Visa-afschrift kan perfect als garantiebewijs dienen”. De ondernemersorganisatie beschouwt het voorstel als “een bijkomende en vooral onnodige administratieve rompslomp voor de handelaar”. Bovendien zijn niet alle kassa’s op dit moment uitgerust om die waarschuwing af te drukken.

Volgens UNIZO bevat het kasticket als gevolg van het nieuwe Wetboek Economisch Recht nu al voldoende informatie voor de consument. “Op den duur moeten handelaars hun consumenten een volledige roman meegeven als kasticket om aan alle regeltjes te voldoen”. Een tweede voorstel dat de Senaatscommissie goedkeurde, verlengt de zogenaamde omkering van de bewijslast van de huidige 6 maanden naar 2 jaar. Op die manier kan  de consument gedurende 2 jaar de garantie inroepen, zonder dat hij een bewijs moet voorleggen over de oorzaak van het gebrek. “Onhaalbaar”, zegt UNIZO. “Het evenwicht tussen de rechten en plichten van consumenten en die van handelaars is volledig zoek. Het altijd uitbreiden van de beschermingsmechanismen voor consumenten fnuikt het ondernemerschap”, aldus UNIZO. Beide wetsvoorstellen moet nu nog naar de Kamer. UNIZO vraagt met aandrang om de voorstellen niet goed te keuren.

Wanneer een consument vandaag bijvoorbeeld een koelkast koopt, dan krijgt hij daarop een garantie van 2 jaar. Gaat de koelkast tijdens de eerste 6 maanden kapot, dan moet hij niet bewijzen dat dit niet door zijn schuld komt. Na 6 maanden wel. Het voorstel dat de Senaatscommissie goedkeurde, verlengt die 6 maanden nu tot 2 jaar. UNIZO verzet zich tegen het voorstel. Vandaag geldt al een garantie van 2 jaar. En ook al vervalt de omgekeerde bewijslast na 6 maanden, in de praktijk staat de verkoper onder commerciële druk om de bewijzen van de consument niet te betwisten en krijgt de consument veelal toch zijn garantie. UNIZO wijst ook op de normale slijtage van producten. Met de nieuwe wetgeving blijft de garantie gelden, ook al is het defect het gevolg van de normale slijtage of foutief gebruik. Om het voor de handelaars haalbaar te houden verwijst het voorstel naar de bescherming van de verkoper via de garantievordering ten opzichte van de fabrikant. Zo zou de verkoper zich bij een defect op de producent kunnen verhalen. “Maar die doen vaak de deur dicht, waardoor alle kosten op de rug van de handelaar terecht komen”, aldus UNIZO.  De ondernemersorganisatie pleit daarom voor een rechtstreekse vordering van de consument bij de producent of invoerder.

Ook in andere Europese landen gelijkaardige garantieregeling
De indieners van het voorstel refereren als motivatie aan de Europese landen waar de garantiebescherming beter zou zijn dan in België. Maar dat klopt volgens UNIZO niet. In de meeste Europese lidstaten en in de ons omringende landen, zoals Frankrijk, Duitsland en Nederland, geldt ook 6 maanden voor de omkering van de bewijslast als gevolg van een Europese Richtlijn.  Ten slotte wijst UNIZO op de regeling van de verborgen gebreken, die de consument vandaag al voldoende beschermt, zelfs langer dan 2 jaar.

Thema: Juridisch